Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Brantner Nova, s.r.o. 0 0 72 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 500
Brantner Poprad, s.r.o. 0 0 0 174 520 2 992 560 3 294 800 0 1 700 733 1 901 402 2 070 741 2 074 446 516 028 2 730 470 3 991 002 2 714 112 24 160 815
EKOLÓG Olšava, záujmové združenie 4 450 0 0 6 830 312 780 202 060 179 702 141 502 113 756 185 004 206 484 78 719 246 642 313 943 183 046 2 174 916
EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa 90 800 174 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 050
EKOVIA ABD spol.s r.o. 21 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 100
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 47 912 358 480 787 810 147 140 804 140 1 407 940 867 330 810 389 729 320 658 313 789 964 175 604 359 885 904 322 546 606 9 395 157
MEPOS,spol. s r.o. 0 0 377 640 179 290 1 178 770 1 314 400 903 328 607 069 713 203 839 973 849 704 232 422 868 502 842 413 0 8 906 715
Mesto Bánovce nad Bebravou 44 745 48 140 17 070 17 000 112 490 134 410 55 884 166 808 134 663 154 998 206 634 57 872 357 324 442 671 266 615 2 217 325
Mesto Banská Bystrica 51 506 404 650 610 570 108 390 1 242 220 1 787 540 853 771 470 327 1 635 661 1 610 415 1 927 702 533 893 2 613 973 2 981 902 1 591 828 18 424 348
Mesto Banská Štiavnica 8 700 7 410 52 050 0 215 330 291 510 155 661 246 069 235 435 196 452 289 300 67 181 403 327 428 211 291 318 2 887 954
vyplatená suma (Sk) 196 637 845 835 1 319 123 385 178 2 806 490 3 719 652 2 116 979 2 244 908 2 827 085 3 097 065 3 300 878 867 678 3 483 089 3 984 980 2 017 332 33 212 909
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader