Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Brantner Nova, s.r.o. 0,00 0,00 2 406,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 406,56
Brantner Poprad, s.r.o. 0,00 0,00 0,00 5 793,00 99 334,79 109 367,32 0,00 56 454,00 63 115,00 68 736,00 68 859,00 17 129,00 90 635,00 264 954,00 162 396,00 1 006 773,12
EKOLÓG Olšava, záujmové združenie 147,71 0,00 0,00 226,71 10 382,39 6 707,16 5 965,00 4 697,00 3 776,00 6 141,00 6 854,00 2 613,00 8 187,00 10 421,00 10 698,00 76 815,98
EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa 3 014,01 5 784,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 798,05
EKOVIA ABD spol.s r.o. 700,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,39
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 590,40 11 899,36 26 150,50 4 884,15 26 692,56 46 735,05 28 790,07 26 900,00 24 209,00 21 852,00 26 222,00 5 829,00 11 946,00 30 018,00 32 997,00 326 715,09
MEPOS,spol. s r.o. 0,00 0,00 12 535,35 5 951,34 39 128,00 43 630,09 29 985,00 20 151,00 23 674,00 27 882,00 28 205,00 7 715,00 28 829,00 27 963,00 0,00 295 648,77
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 485,26 1 597,96 566,62 564,30 3 733,98 4 461,59 1 855,00 5 537,00 4 470,00 5 145,00 6 859,00 1 921,00 11 861,00 14 694,00 8 850,00 73 601,71
Mesto Banská Bystrica 1 709,67 13 431,92 20 267,21 3 597,89 41 234,15 59 335,46 28 340,00 15 612,00 54 294,00 53 456,00 63 988,00 17 722,00 86 768,00 197 962,00 91 764,00 749 482,30
Mesto Banská Štiavnica 288,79 245,97 1 727,74 0,00 7 147,65 9 676,36 5 167,00 8 168,00 7 815,00 6 521,00 9 603,00 2 230,00 13 388,00 28 428,00 17 748,00 118 154,50
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 601,47 28 805,75 115 905,86 160 312,42 115 788,36 1 179 652,14
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 31.12.2017 10:52

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader