Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Brantner Nova, s.r.o. 0,00 0,00 2 406,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 406,56
Brantner Poprad, s.r.o. 0,00 0,00 0,00 5 793,00 99 334,79 109 367,32 0,00 56 454,00 63 115,00 68 736,00 68 859,00 17 129,00 90 635,00 132 477,00 90 092,00 801 992,12
EKOLÓG Olšava, záujmové združenie 147,71 0,00 0,00 226,71 10 382,39 6 707,16 5 965,00 4 697,00 3 776,00 6 141,00 6 854,00 2 613,00 8 187,00 10 421,00 6 076,00 72 193,98
EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa 3 014,01 5 784,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 798,05
EKOVIA ABD spol.s r.o. 700,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,39
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 590,40 11 899,36 26 150,50 4 884,15 26 692,56 46 735,05 28 790,07 26 900,00 24 209,00 21 852,00 26 222,00 5 829,00 11 946,00 30 018,00 18 144,00 311 862,09
MEPOS,spol. s r.o. 0,00 0,00 12 535,35 5 951,34 39 128,00 43 630,09 29 985,00 20 151,00 23 674,00 27 882,00 28 205,00 7 715,00 28 829,00 27 963,00 0,00 295 648,77
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 485,26 1 597,96 566,62 564,30 3 733,98 4 461,59 1 855,00 5 537,00 4 470,00 5 145,00 6 859,00 1 921,00 11 861,00 14 694,00 8 850,00 73 601,71
Mesto Banská Bystrica 1 709,67 13 431,92 20 267,21 3 597,89 41 234,15 59 335,46 28 340,00 15 612,00 54 294,00 53 456,00 63 988,00 17 722,00 86 768,00 98 981,00 52 839,00 611 576,30
Mesto Banská Štiavnica 288,79 245,97 1 727,74 0,00 7 147,65 9 676,36 5 167,00 8 168,00 7 815,00 6 521,00 9 603,00 2 230,00 13 388,00 14 214,00 9 670,00 95 862,50
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader