Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Veľké Kapušany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 214,00 5 271,00 9 483,00 11 749,00 9 495,00 243,00 1 583,00 0,00 0,00 39 038,00
Mesto Veľký Krtíš 0,00 3 311,43 3 783,44 621,39 2 188,48 17 169,89 7 821,00 6 991,00 10 011,00 9 167,00 8 131,00 1 842,00 8 328,00 0,00 1 739,00 81 104,62
Mesto Veľký Meder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 2 319,00 2 434,00 2 680,00 398,00 1 061,00 0,00 0,00 12 429,00
Mesto Veľký Šariš 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 3 215,00 0,00 658,00 4 693,00
Mesto Vráble 0,00 1 455,22 3 293,17 1 673,31 4 666,07 9 907,06 4 241,00 5 055,00 4 956,00 4 065,00 2 810,00 378,00 2 826,00 0,00 0,00 45 325,82
Mesto Vranov nad Topľou 0,00 0,00 2 682,40 497,58 7 710,28 6 007,77 6 201,59 6 184,00 11 789,00 21 956,00 20 843,00 2 977,00 10 365,00 10 674,00 8 754,00 116 641,62
Mesto Vrbové 0,00 0,00 178,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 1 340,00 3 227,00 52,00 0,00 0,00 0,00 6 056,58
Mesto Vrútky 0,00 0,00 1 688,91 879,64 4 837,68 5 607,12 2 576,00 2 966,00 3 989,00 5 275,00 5 010,00 1 297,00 4 882,00 5 172,00 4 128,00 48 308,34
Mesto Vysoké Tatry 1 152,74 7 694,35 2 010,22 1 581,03 9 582,09 0,00 5 869,00 5 322,00 4 597,00 10 090,00 9 126,00 1 861,00 6 832,00 8 075,00 5 354,00 79 146,43
Obec Vaďovce 0,00 97,26 0,00 0,00 321,98 462,06 378,00 159,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 556,30
vyplatená suma (EUR) 63,76 714,49 1 134,31 357,13 2 126,57 3 012,07 2 402,89 2 745,80 3 565,16 4 384,32 4 174,30 914,72 3 704,97 3 077,74 2 195,68 34 573,91
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader