Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Tisovec 0,00 0,00 473,01 344,55 1 723,10 3 547,43 2 265,00 2 564,00 3 432,00 3 112,00 2 947,00 745,00 3 326,00 4 163,00 2 603,00 31 245,10
Mesto Tlmače 0,00 0,00 0,00 64,40 736,91 0,00 0,00 1 035,00 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 814,30
Mesto Topoľčany 1 237,47 6 089,42 5 689,11 694,42 5 561,31 5 047,47 5 006,00 7 346,00 13 162,00 13 582,00 12 920,00 2 727,00 26 086,00 35 012,00 15 355,00 155 515,19
Mesto Tornaľa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 636,00 520,00 600,00 148,00 618,00 1 043,00 2 458,00 6 334,00
Mesto Trebišov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 049,00 6 522,00 2 933,00 1 946,00 520,00 2 903,00 4 443,00 0,00 31 316,00
Mesto Trenčianske Teplice 48,13 2 894,18 3 321,72 500,56 5 529,77 9 193,72 5 048,00 2 113,00 5 055,00 5 895,00 6 362,00 1 884,00 7 810,00 9 442,00 6 197,00 71 294,08
Mesto Trenčín 3 966,01 10 095,27 17 478,26 3 991,90 31 186,68 48 389,76 27 788,00 40 625,00 43 187,00 40 859,00 102 449,00 23 528,00 112 978,00 98 797,00 32 706,00 638 024,88
Mesto Trnava 1 582,15 10 007,30 12 858,00 6 083,45 40 969,93 69 306,58 37 917,00 24 259,00 45 232,00 52 853,00 67 280,00 15 990,00 62 450,00 84 814,00 43 043,00 574 645,41
Mesto Trstená 0,00 0,00 0,00 416,92 19 333,13 21 608,58 16 137,34 16 918,00 19 509,00 20 231,00 22 849,00 5 260,00 6 738,00 7 361,00 4 276,00 160 637,97
Mesto Turany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 217,00 3 166,00 7 383,00
vyplatená suma (EUR) 499,76 2 049,47 2 612,72 722,44 9 111,60 9 651,33 6 262,45 6 562,87 8 028,48 8 366,13 11 201,39 2 706,07 11 157,47 12 554,01 6 439,62 97 925,80
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader