Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Sabinov 0,00 0,00 236,67 520,15 2 885,88 7 121,76 4 563,00 4 451,00 5 025,00 6 901,00 6 118,00 1 852,00 10 156,00 12 739,00 1 188,00 63 757,46
Mesto Sečovce 0,00 142,73 0,00 214,10 7 329,22 13 431,26 7 525,00 11 668,00 7 571,00 10 117,00 10 644,00 1 976,00 6 970,00 0,00 0,00 77 588,31
Mesto Senec 0,00 0,00 9 111,73 0,00 5 133,44 8 583,95 2 578,00 5 307,00 3 120,00 6 166,00 7 173,00 3 272,00 11 458,00 16 508,00 0,00 78 411,12
Mesto Senica 0,00 9 549,89 11 185,02 2 374,69 6 202,62 44 782,25 10 041,00 17 512,00 22 269,00 32 571,00 25 158,00 7 984,00 35 864,00 31 713,00 9 393,00 266 599,47
Mesto Sereď 0,00 0,00 0,00 3 235,74 8 827,59 10 910,84 9 269,00 6 053,00 11 883,00 10 131,00 12 289,00 3 470,00 8 306,00 11 179,00 992,00 96 546,18
Mesto Skalica 16 362,94 30 739,56 13 313,75 6 213,90 32 040,43 9 547,90 17 537,00 11 953,00 20 402,00 21 598,00 31 666,00 8 856,00 32 693,00 16 835,00 23 405,00 293 163,48
Mesto Sládkovičovo 206,47 2 636,92 3 504,95 2 004,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 352,59
Mesto Sliač 207,39 0,00 4 717,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 925,24
Mesto Snina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00
Mesto Sobrance 0,00 0,00 0,00 0,00 340,57 1 401,45 5 896,00 5 819,00 11 153,00 9 673,00 1 625,00 334,00 1 231,00 1 255,00 170,00 38 898,02
vyplatená suma (EUR) 789,89 3 001,71 6 156,63 1 208,31 8 527,49 12 820,10 7 602,40 7 269,70 10 142,37 11 716,56 11 324,37 2 997,38 12 233,05 13 209,12 6 250,65 115 249,74
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader