Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 590,40 11 899,36 26 150,50 4 884,15 26 692,56 46 735,05 28 790,07 26 900,00 24 209,00 21 852,00 26 222,00 5 829,00 11 946,00 30 018,00 18 144,00 311 862,09
Mesto Leopoldov 0,00 1 511,32 723,96 675,16 3 237,40 4 432,00 0,00 2 853,00 0,00 0,00 0,00 864,00 3 847,00 5 277,00 3 053,00 26 473,85
Mesto Levice 0,00 0,00 4 513,71 1 151,17 11 819,03 16 097,72 9 905,00 10 905,00 23 197,00 16 442,00 26 946,00 4 978,00 33 295,00 39 779,00 23 971,00 222 999,62
Mesto Levoča 183,56 4 516,36 2 307,97 1 918,94 9 728,14 28 240,00 14 741,00 15 270,00 9 245,00 13 636,00 14 682,00 5 343,00 15 725,00 18 081,00 8 038,00 161 655,98
Mesto Lipany 0,00 0,00 620,39 465,38 1 732,06 5 102,24 2 468,00 1 640,00 1 920,00 2 241,00 1 939,00 868,00 3 740,00 3 119,00 1 638,00 27 493,07
Mesto Liptovský Hrádok 131,45 1 279,63 5 376,75 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 0,00 0,00 5 044,00 14 472,32
Mesto Liptovský Mikuláš 8 454,28 22 271,13 34 041,69 4 570,80 5 346,88 59 593,71 0,00 31 869,00 34 969,00 26 748,00 27 237,00 9 051,00 39 772,00 42 971,00 31 283,00 378 178,48
Mesto Lučenec 69,71 3 891,99 542,06 981,88 3 278,90 5 781,38 0,00 0,00 0,00 4 608,00 6 942,00 1 510,00 0,00 0,00 0,00 27 605,91
Obec Láb 86,64 183,89 184,56 259,91 2 303,66 2 448,05 1 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 6 991,71
Obec Lackov 0,00 0,00 63,40 2,32 10,29 133,44 24,00 50,00 0,00 56,00 23,00 20,00 45,00 0,00 0,00 427,45
vyplatená suma (EUR) 419,16 1 931,50 3 084,04 657,43 2 720,36 6 379,44 2 522,68 3 617,31 3 818,46 3 733,78 4 471,15 1 165,11 4 469,00 5 823,47 3 729,24 48 542,13
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader