Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Kolárovo 0,00 538,74 846,78 2 615,35 5 866,36 13 337,65 10 631,95 9 677,00 11 473,00 8 826,00 10 804,00 2 416,00 10 032,00 10 966,00 6 657,00 104 687,83
Mesto Komárno 0,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 12 460,00 6 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 175,00
Mesto Košice 14 274,71 103 208,19 81 872,14 27 217,02 196 171,23 193 674,00 95 064,00 122 599,00 158 017,00 179 699,00 206 629,00 49 711,00 222 546,00 265 058,00 70 779,00 1 986 519,29
Mesto Kráľovský Chlmec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 853,00 2 743,00 3 703,00 4 801,00 7 806,00 3 418,00 194,00 945,00 892,00 1 131,00 27 486,00
Mesto Krásno nad Kysucou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,00 0,00 2 527,00 31,00 175,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00
Mesto Kremnica 0,00 2 066,99 4 965,15 882,63 4 190,73 4 503,09 1 604,00 534,00 1 084,00 1 651,00 1 662,00 565,00 3 017,00 6 112,00 4 913,00 37 750,58
Mesto Krompachy 0,00 1 023,70 1 949,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,85
Mesto Krupina 0,00 0,00 3 097,99 1 631,81 12 993,76 6 502,02 1 916,62 1 800,00 0,00 0,00 2 388,00 1 381,00 3 767,00 5 290,00 3 124,00 43 892,20
Mesto Kysucké Nové Mesto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 622,00 7 087,00 3 898,00 9 660,00 10 892,00 11 225,00 2 738,00 10 638,00 0,00 8 201,00 67 961,00
Obec Kačanov 0,00 0,00 106,55 12,95 101,91 127,80 47,00 62,00 71,00 93,00 76,00 17,00 72,00 98,00 48,00 933,20
vyplatená suma (EUR) 553,13 3 885,59 3 675,52 1 204,41 8 226,08 9 036,24 5 023,89 5 675,30 7 250,85 8 718,15 9 566,92 2 328,89 10 216,56 11 699,89 4 413,13 91 474,53
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader