Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Galanta 0,00 1 298,88 11 156,48 352,85 7 931,69 11 545,51 7 429,00 8 263,00 5 667,00 8 142,00 5 831,00 1 893,00 5 476,00 10 753,00 4 824,00 90 563,40
Mesto Gbely 0,00 3 616,15 3 246,03 828,52 8 682,87 8 313,42 0,00 4 465,00 3 212,00 4 711,00 4 552,00 1 279,00 5 323,00 6 505,00 3 642,00 58 375,98
Mesto Gelnica 0,00 381,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,07
Mesto Giraltovce 0,00 4 090,82 2 818,83 1 019,05 5 773,09 5 234,35 3 593,00 3 526,00 3 667,00 3 303,00 3 999,00 938,00 4 855,00 5 241,00 2 924,00 50 982,13
Obec Gabčíkovo 0,00 0,00 0,00 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,80
Obec Gaboltov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,46 36,00 56,00 74,00 126,00 62,00 28,00 86,00 111,00 92,00 719,46
Obec Gajary 0,00 4,32 159,66 0,00 0,00 0,00 822,00 694,00 999,00 1 109,00 1 044,00 226,00 0,00 0,00 0,00 5 057,98
Obec Gáň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 164,00 491,00 966,00 309,00 2 551,00
Obec Gánovce 11,62 56,10 82,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,37
Obec Gbeľany 0,00 124,48 78,34 47,47 250,61 315,34 39,00 415,00 485,00 935,00 993,00 358,00 1 728,00 1 790,00 1 078,00 8 637,24
vyplatená suma (EUR) 0,91 335,35 650,73 90,86 930,40 1 074,93 517,13 723,89 621,72 835,96 772,85 197,84 738,20 941,41 539,80 8 971,99
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader