Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Detva 299,08 3 965,01 3 715,06 1 602,60 4 439,35 13 890,99 3 043,00 1 475,00 0,00 0,00 1 115,00 1 918,00 0,00 0,00 0,00 35 463,10
Mesto Dobšiná 0,00 0,00 166,30 26,22 0,00 668,86 3 126,00 2 909,00 5 999,00 6 459,00 1 039,00 325,00 0,00 487,00 992,00 22 197,38
Mesto Dolný Kubín 0,00 7 600,41 7 278,76 619,07 15 639,98 23 663,61 0,00 14 062,00 15 850,00 18 135,00 13 240,00 4 143,00 16 668,00 31 047,00 31 933,00 199 879,83
Mesto Dubnica nad Váhom 2 283,08 14 010,49 21 861,52 5 824,54 42 059,35 17 149,64 13 024,00 24 382,00 23 234,00 11 705,00 33 642,00 6 837,00 32 502,00 34 750,00 3 768,00 287 032,61
Mesto Dunajská Streda 0,00 0,00 0,00 0,00 2 179,18 0,00 0,00 0,00 2 657,00 4 087,00 4 474,00 1 581,00 7 113,00 0,00 0,00 22 091,18
Obec Ďačov 0,00 0,00 0,00 22,90 257,92 527,45 235,00 168,00 354,00 329,00 528,00 111,00 414,00 315,00 417,00 3 679,27
Obec Dačov Lom 0,00 0,00 0,00 14,27 242,65 336,25 235,00 178,00 94,00 138,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450,18
Obec Ďanová 0,00 0,00 24,90 13,61 119,17 0,00 0,00 0,00 0,00 531,00 531,00 125,00 591,00 1 230,00 753,00 3 918,67
Obec Ďapalovce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 126,00 210,00 195,00 35,00 83,00 152,00 240,00 1 098,00
Obec Dargov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
vyplatená suma (EUR) 113,59 1 124,59 1 559,22 425,02 3 261,46 3 311,39 1 834,18 2 974,97 3 625,71 3 612,79 4 065,03 1 092,51 4 232,09 5 651,99 4 455,55 41 340,11
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 31.12.2017 10:52

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader