Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Brantner Nova, s.r.o. 0,00 0,00 2 406,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 406,56
Brantner Poprad, s.r.o. 0,00 0,00 0,00 5 793,00 99 334,79 109 367,32 0,00 56 454,00 63 115,00 68 736,00 68 859,00 17 129,00 90 635,00 132 477,00 90 092,00 801 992,12
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 485,26 1 597,96 566,62 564,30 3 733,98 4 461,59 1 855,00 5 537,00 4 470,00 5 145,00 6 859,00 1 921,00 11 861,00 14 694,00 8 850,00 73 601,71
Mesto Banská Bystrica 1 709,67 13 431,92 20 267,21 3 597,89 41 234,15 59 335,46 28 340,00 15 612,00 54 294,00 53 456,00 63 988,00 17 722,00 86 768,00 98 981,00 52 839,00 611 576,30
Mesto Banská Štiavnica 288,79 245,97 1 727,74 0,00 7 147,65 9 676,36 5 167,00 8 168,00 7 815,00 6 521,00 9 603,00 2 230,00 13 388,00 14 214,00 9 670,00 95 862,50
Mesto Bardejov 0,00 348,54 995,82 121,49 5 283,48 3 639,71 6 959,00 6 829,00 13 244,00 18 784,00 27 746,00 1 528,00 5 892,00 12 968,00 2 265,00 106 604,03
Mesto Bojnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 539,67 3 253,00 2 777,00 2 923,00 0,00 2 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 347,67
Mesto Bratislava 44 521,60 0,00 159 606,32 62 742,48 350 433,18 375 605,00 198 266,00 206 217,00 244 129,00 166 200,00 157 496,00 48 362,00 195 408,00 226 870,00 0,00 2 435 856,58
Mesto Brezno 4 607,68 11 193,99 14 953,20 3 215,49 19 200,69 29 256,12 11 999,00 8 729,00 8 357,00 9 789,00 7 732,00 3 436,00 19 918,00 22 146,00 0,00 174 533,18
Mesto Brezová pod Bradlom 0,00 0,00 1 583,68 0,00 0,00 8 600,00 4 661,00 4 817,00 0,00 0,00 6 678,00 1 820,00 0,00 0,00 0,00 28 159,68
vyplatená suma (EUR) 1 775,89 1 410,60 7 320,95 2 723,09 18 839,57 21 727,82 9 650,36 11 541,16 14 237,34 12 479,12 13 379,34 3 557,99 15 742,51 19 334,59 6 452,67 160 173,01
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader