Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Rimavská Sobota 0,00 0,00 7 667,46 1 484,76 15 029,87 19 639,51 9 037,00 10 025,00 16 298,00 21 348,00 22 462,00 5 181,00 0,00 0,00 10 745,00 138 917,62
Mesto Rožňava 0,00 0,00 0,00 0,00 5 322,64 13 191,93 6 785,00 9 507,00 16 199,00 21 558,00 16 082,00 2 981,00 19 962,00 21 304,00 13 691,00 146 583,57
Mesto Ružomberok 0,00 0,00 3 998,21 2 202,42 0,00 64 603,66 36 080,69 37 703,00 36 044,00 27 812,00 32 704,00 9 840,00 34 922,00 37 489,00 24 796,00 348 194,98
Mesto Sabinov 0,00 0,00 236,67 520,15 2 885,88 7 121,76 4 563,00 4 451,00 5 025,00 6 901,00 6 118,00 1 852,00 10 156,00 12 739,00 1 188,00 63 757,46
Mesto Sečovce 0,00 142,73 0,00 214,10 7 329,22 13 431,26 7 525,00 11 668,00 7 571,00 10 117,00 10 644,00 1 976,00 6 970,00 0,00 0,00 77 588,31
Mesto Senec 0,00 0,00 9 111,73 0,00 5 133,44 8 583,95 2 578,00 5 307,00 3 120,00 6 166,00 7 173,00 3 272,00 11 458,00 16 508,00 0,00 78 411,12
Mesto Senica 0,00 9 549,89 11 185,02 2 374,69 6 202,62 44 782,25 10 041,00 17 512,00 22 269,00 32 571,00 25 158,00 7 984,00 35 864,00 31 713,00 9 393,00 266 599,47
Mesto Sereď 0,00 0,00 0,00 3 235,74 8 827,59 10 910,84 9 269,00 6 053,00 11 883,00 10 131,00 12 289,00 3 470,00 8 306,00 11 179,00 992,00 96 546,18
Mesto Skalica 16 362,94 30 739,56 13 313,75 6 213,90 32 040,43 9 547,90 17 537,00 11 953,00 20 402,00 21 598,00 31 666,00 8 856,00 32 693,00 16 835,00 23 405,00 293 163,48
Mesto Sládkovičovo 206,47 2 636,92 3 504,95 2 004,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 352,59
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader