Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Pezinok 1 445,93 9 190,07 10 238,33 2 470,96 20 652,59 4 568,15 4 134,00 17 032,00 27 372,00 27 408,00 28 657,00 7 168,00 28 237,00 37 267,00 22 832,00 248 673,02
Mesto Piešťany 2 461,33 12 964,22 25 125,14 6 280,29 55 859,72 58 794,73 15 619,00 34 994,00 41 511,00 43 880,00 47 652,00 11 471,00 0,00 0,00 38 433,00 395 045,43
Mesto Poprad 7 110,47 31 742,02 32 324,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 177,39
Mesto Považská Bystrica 4 747,90 19 715,20 13 509,59 1 213,24 13 018,99 10 441,48 8 941,00 11 785,00 4 288,00 20 594,00 25 170,00 4 515,00 28 386,00 35 788,00 23 805,00 225 918,39
Mesto Prešov 3 389,76 3 641,04 1 819,36 149,37 18 897,30 38 808,00 6 832,00 7 873,00 9 513,00 28 208,00 33 111,00 9 408,00 66 069,00 61 227,00 26 269,00 315 214,83
Mesto Prievidza 672,18 4 984,40 9 214,63 16 529,91 23 824,60 23 418,00 34 354,00 45 172,00 57 034,00 33 490,00 31 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 519,72
Mesto Púchov 2 076,41 8 580,30 9 136,63 1 337,72 9 178,12 18 621,79 9 419,00 11 689,00 12 664,00 13 463,00 13 510,00 1 709,00 14 527,00 15 788,00 0,00 141 699,95
Mesto Rajec 87,96 968,93 1 682,27 307,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,54
Mesto Rajecké Teplice 0,00 0,00 683,79 88,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,42
Mesto Revúca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 003,00 4 177,00 5 320,00 10 036,00 11 996,00 8 332,00 429,00 0,00 8 891,00 5 391,00 60 575,00
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader