Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Myjava 0,00 233,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 069,00 11 844,00 13 550,00 2 356,00 31 052,02
Mesto Námestovo 0,00 756,16 318,99 47,80 22,00 2 096,00 508,00 2 634,00 2 527,00 3 768,00 4 582,00 978,00 0,00 0,00 0,00 18 237,95
Mesto Nemšová 0,00 0,00 5 828,85 3 493,33 16 284,60 18 742,61 14 500,00 7 306,00 10 439,00 5 377,00 3 168,00 978,00 0,00 0,00 4 984,00 91 101,40
Mesto Nitra 680,08 0,00 15 948,68 8 490,01 81 453,56 110 021,91 57 283,00 65 830,00 73 346,00 69 251,00 66 088,00 14 165,00 76 481,00 95 193,00 66 647,00 800 878,24
Mesto Nová Baňa 520,48 1 267,34 880,97 95,60 780,72 1 769,00 2 657,00 3 136,00 0,00 1 158,00 1 664,00 265,00 4 361,00 3 881,00 2 710,00 25 146,11
Mesto Nová Dubnica 67,05 549,69 2 467,30 1 101,04 9 036,38 25 570,60 7 049,00 11 243,00 14 877,00 18 360,00 18 324,00 4 609,00 15 705,00 22 176,00 8 160,00 159 295,07
Mesto Nováky 64,40 4 745,07 2 505,48 50,45 4 783,58 8 487,35 6 505,00 5 400,00 2 270,00 3 855,00 4 063,00 881,00 4 923,00 3 733,00 3 078,00 55 344,33
Mesto Nové Mesto nad Váhom 0,00 32 882,89 28 082,06 2 344,00 4 466,24 9 978,09 5 396,00 7 291,00 14 633,00 15 835,00 16 413,00 3 540,00 23 646,00 29 932,00 19 408,00 213 847,28
Mesto Nové Zámky 7 004,58 19 715,86 12 965,54 7 383,32 51 102,04 18 388,77 25 342,00 20 354,00 29 023,00 28 755,00 28 808,00 7 679,00 32 178,00 35 650,00 18 634,00 342 983,11
Mesto Partizánske 0,00 0,00 10 973,25 1 971,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 944,63
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader