Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Krásno nad Kysucou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,00 0,00 2 527,00 31,00 175,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00
Mesto Kremnica 0,00 2 066,99 4 965,15 882,63 4 190,73 4 503,09 1 604,00 534,00 1 084,00 1 651,00 1 662,00 565,00 3 017,00 6 112,00 4 913,00 37 750,58
Mesto Krompachy 0,00 1 023,70 1 949,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,85
Mesto Krupina 0,00 0,00 3 097,99 1 631,81 12 993,76 6 502,02 1 916,62 1 800,00 0,00 0,00 2 388,00 1 381,00 3 767,00 5 290,00 3 124,00 43 892,20
Mesto Kysucké Nové Mesto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 622,00 7 087,00 3 898,00 9 660,00 10 892,00 11 225,00 2 738,00 10 638,00 0,00 8 201,00 67 961,00
Mesto Leopoldov 0,00 1 511,32 723,96 675,16 3 237,40 4 432,00 0,00 2 853,00 0,00 0,00 0,00 864,00 3 847,00 5 277,00 3 053,00 26 473,85
Mesto Levice 0,00 0,00 4 513,71 1 151,17 11 819,03 16 097,72 9 905,00 10 905,00 23 197,00 16 442,00 26 946,00 4 978,00 33 295,00 39 779,00 23 971,00 222 999,62
Mesto Levoča 183,56 4 516,36 2 307,97 1 918,94 9 728,14 28 240,00 14 741,00 15 270,00 9 245,00 13 636,00 14 682,00 5 343,00 15 725,00 18 081,00 8 038,00 161 655,98
Mesto Lipany 0,00 0,00 620,39 465,38 1 732,06 5 102,24 2 468,00 1 640,00 1 920,00 2 241,00 1 939,00 868,00 3 740,00 3 119,00 1 638,00 27 493,07
Mesto Liptovský Hrádok 131,45 1 279,63 5 376,75 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 0,00 0,00 5 044,00 14 472,32
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader