Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Holíč 1 958,44 8 450,18 1 575,05 1 210,91 5 827,52 10 178,92 3 640,19 3 114,00 12 506,00 13 672,00 13 302,00 3 680,00 13 443,00 9 650,00 8 023,00 110 231,21
Mesto Hriňová 189,21 756,82 705,70 116,18 1 976,03 1 291,58 1 367,00 1 697,00 2 105,00 2 523,00 2 442,00 1 064,00 3 513,00 5 327,00 3 333,00 28 406,52
Mesto Humenné 0,00 0,00 0,00 95,27 3 669,59 4 882,16 7 173,00 5 582,00 8 911,00 12 937,00 17 574,00 5 743,00 21 537,00 33 405,00 9 610,00 131 119,02
Mesto Hurbanovo 82,32 3 068,11 14 159,20 4 286,00 4 289,98 0,00 0,00 0,00 2 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 490,61
Mesto Ilava 0,00 0,00 2 654,19 14,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 3 159,79
Mesto Jelšava 0,00 0,00 0,00 0,00 1 034,65 1 175,73 906,00 873,00 1 327,00 1 585,00 1 393,00 447,00 1 872,00 2 136,00 1 268,00 14 017,38
Mesto Kolárovo 0,00 538,74 846,78 2 615,35 5 866,36 13 337,65 10 631,95 9 677,00 11 473,00 8 826,00 10 804,00 2 416,00 10 032,00 10 966,00 6 657,00 104 687,83
Mesto Komárno 0,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 12 460,00 6 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 175,00
Mesto Košice 14 274,71 103 208,19 81 872,14 27 217,02 196 171,23 193 674,00 95 064,00 122 599,00 158 017,00 179 699,00 206 629,00 49 711,00 222 546,00 265 058,00 70 779,00 1 986 519,29
Mesto Kráľovský Chlmec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 853,00 2 743,00 3 703,00 4 801,00 7 806,00 3 418,00 194,00 945,00 892,00 1 131,00 27 486,00
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader