Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Dolný Kubín 0,00 7 600,41 7 278,76 619,07 15 639,98 23 663,61 0,00 14 062,00 15 850,00 18 135,00 13 240,00 4 143,00 16 668,00 31 047,00 17 970,00 185 916,83
Mesto Dubnica nad Váhom 2 283,08 14 010,49 21 861,52 5 824,54 42 059,35 17 149,64 13 024,00 24 382,00 23 234,00 11 705,00 33 642,00 6 837,00 32 502,00 34 750,00 3 768,00 287 032,61
Mesto Dunajská Streda 0,00 0,00 0,00 0,00 2 179,18 0,00 0,00 0,00 2 657,00 4 087,00 4 474,00 1 581,00 7 113,00 0,00 0,00 22 091,18
Mesto Fiľakovo 0,00 0,00 0,00 0,00 904,87 1 644,00 0,00 2 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 695,87
Mesto Galanta 0,00 1 298,88 11 156,48 352,85 7 931,69 11 545,51 7 429,00 8 263,00 5 667,00 8 142,00 5 831,00 1 893,00 5 476,00 10 753,00 4 824,00 90 563,40
Mesto Gbely 0,00 3 616,15 3 246,03 828,52 8 682,87 8 313,42 0,00 4 465,00 3 212,00 4 711,00 4 552,00 1 279,00 5 323,00 6 505,00 3 642,00 58 375,98
Mesto Gelnica 0,00 381,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,07
Mesto Giraltovce 0,00 4 090,82 2 818,83 1 019,05 5 773,09 5 234,35 3 593,00 3 526,00 3 667,00 3 303,00 3 999,00 938,00 4 855,00 5 241,00 2 924,00 50 982,13
Mesto Handlová 0,00 0,00 0,00 0,00 9 796,19 20 093,61 14 168,00 13 561,00 17 257,00 15 183,00 15 454,00 4 357,00 15 833,00 0,00 7 401,00 133 103,80
Mesto Hlohovec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 480,85 10 127,00 11 933,00 13 768,00 8 846,00 10 332,00 2 864,00 10 768,00 15 985,00 8 117,00 102 220,85
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader