Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným 0,00 0,00 1 360,95 583,22 11 727,41 11 656,38 5 982,76 5 675,00 3 429,00 3 662,00 4 403,00 1 110,00 4 526,00 7 664,00 3 284,00 65 063,71
Združenie mesta a obcí mikroregiónu Šurany - Bánov - Lipová 0,00 0,00 20 709,02 2 557,26 31 077,14 45 851,09 24 186,00 23 799,00 26 330,00 29 357,00 32 892,00 7 729,00 22 488,00 19 570,00 7 870,00 294 415,52
Združenie mikroregiónu Ondava so sídlom v Duplíne 0,00 0,00 1 761,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 761,60
Združenie obcí - Čistý Liptov 0,00 0,00 5 745,54 1 757,62 17 599,75 17 596,10 9 292,87 13 260,00 10 908,00 15 071,00 15 543,00 4 355,00 22 175,00 31 196,00 12 958,00 177 457,86
Združenie obcí MIKROREGIÓN SEKČOV - TOPĽA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 257,00 0,00 5 784,00 3 091,00 4 464,00 800,00 3 613,00 3 788,00 0,00 25 797,00
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 0,00 0,00 0,00 547,04 2 941,31 0,00 0,00 3 452,00 3 442,00 10 789,00 8 460,00 2 648,00 9 169,00 12 159,00 0,00 53 607,35
Združenie obcí pre separovaný zber Hont - Poiplie 0,00 0,00 0,00 0,00 8 634,87 13 049,19 9 230,00 9 589,00 9 692,00 11 455,00 12 250,00 984,00 5 837,00 12 643,00 6 587,00 99 951,07
Združenie obcí pre separovaný zber Javorina-Bezovec n.o. 3 845,00 7 436,43 3 564,36 1 537,21 0,00 203,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 586,15
Združenie obcí pre separovaný zber SPIŠ n.o. 3 266,28 7 769,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 035,98
Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR 0,00 9 614,62 4 217,95 6 025,03 494,00 577,00 0,00 0,00 321,00 0,00 0,00 0,00 10 267,00 10 187,00 6 532,00 48 235,60
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|197|198|199|200|201|202|203|204|205|206|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader