Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 19 522,34 24 601,01 27 544,00 30 966,00 36 864,00 34 616,00 34 414,00 9 335,00 35 093,00 39 488,00 28 916,00 321 359,35
Technické služby mesta Trebišova 0,00 0,00 10 103,90 2 091,55 11 532,56 13 914,23 9 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 310,24
Technické služby Ružomberok, a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 54 852,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 852,29
Technické služby, s.r.o. Kežmarok 0,00 0,00 0,00 2 059,02 39 639,18 45 405,30 22 140,00 23 086,00 21 985,00 24 579,00 24 889,00 6 007,00 19 899,00 19 780,00 13 333,00 262 801,50
Veľký Kamenec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 146,00 135,00 49,00 78,00 237,00 170,00 908,00
Verejnoprospešné služby mesta Snina 78,67 341,90 325,96 732,59 324,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 803,76
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 067,00 13 915,00 18 270,00 13 789,00 10 044,00 4 081,00 19 363,00 16 339,00 24 216,00 128 084,00
VPS, spoločnosť s ručením obmedzeným 0,00 0,00 278,50 194,18 3 134,83 3 984,27 2 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 746,78
Združenie BABIA HORA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Babia Hora 0,00 0,00 1 367,26 427,54 4 097,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 892,58
Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 0,00 0,00 3 988,91 1 115,98 8 741,29 22 752,44 19 149,47 22 498,00 23 519,00 37 877,00 43 655,00 14 484,00 46 742,00 51 538,00 73 714,00 369 775,09
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 601,47 28 805,75 115 905,86 160 312,42 115 788,36 1 179 652,14
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|197|198|199|200|201|202|203|204|205|206|>|>>

Posledná aktualizácia: 31.12.2017 10:52

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader