Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Obec Žitná - Radiša 0,00 0,00 146,39 23,90 257,92 507,54 186,00 126,00 252,00 300,00 286,00 46,00 188,00 0,00 0,00 2 319,74
Obec Žlkovce 0,00 396,34 474,34 150,04 893,58 96,26 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,56
Obec Župčany 0,00 0,00 0,00 17,92 699,06 608,44 0,00 0,00 267,00 413,00 719,00 150,00 623,00 444,00 0,00 3 941,43
Obec Župkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 130,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,00
Organizácia pre rozvoj sektoru S 3 — Odpadové hospodárstvo, n.o. 0,00 0,00 996,48 954,66 2 254,20 254,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,27
Organizácia pre separovaný zber - PASKO, n.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 204 977,68 357 329,55 219 651,20 112 220,00 170 726,00 205 104,00 164 589,00 52 248,00 248 206,00 254 942,00 118 205,00 2 108 198,43
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 666,00 0,00 81 234,00 55 563,00 145 463,00
SEZO - Spiš, združenie obcí 0,00 0,00 0,00 1 374,89 38 076,41 88 412,00 52 360,00 37 959,00 80 141,00 91 256,00 94 345,00 23 763,00 100 797,00 114 870,00 68 802,00 792 156,31
Spoločenstvo obcí Domaša - Ondava - Topľa pre sepa 0,00 0,00 8 052,18 1 202,95 0,00 0,00 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 952,13
Technické služby mesta Liptovský Hrádok 0,00 0,00 0,00 0,00 7 227,31 9 551,22 7 193,00 7 254,00 7 715,00 8 627,00 9 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 991,53
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|197|198|199|200|201|202|203|204|205|206|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader