Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Obec Zubné 0,00 0,00 0,00 4,65 0,00 23,24 45,00 46,00 53,00 107,00 69,00 10,00 48,00 69,00 70,00 544,88
Obec Zvolenská Slatina 0,00 0,00 76,01 49,79 98,25 0,00 733,00 1 081,00 1 498,00 1 713,00 1 822,00 0,00 1 905,00 0,00 2 660,00 11 636,06
Obec Zvončín 0,00 0,00 0,00 30,54 62,40 545,38 311,00 184,00 499,00 531,00 516,00 119,00 659,00 721,00 668,00 4 846,32
Obec Žabokreky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,00 1 135,00 303,00 1 508,00 1 514,00 1 964,00 7 494,00
Obec Žakarovce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 109,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 116,00 112,00 811,00
Obec Žakovce 11,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,95
Obec Žalobín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 147,00 176,00 62,00 132,00 192,00 143,00 957,00
Obec Žarnov 0,00 0,00 0,00 0,00 149,70 0,00 0,00 43,00 60,00 105,00 106,00 31,00 88,00 136,00 64,00 782,70
Obec Žaškov 0,00 68,71 99,91 94,93 775,41 854,08 241,00 589,00 0,00 1 016,00 1 202,00 311,00 1 411,00 3 648,00 1 362,00 11 673,05
Obec Žbince 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 119,00 173,00 0,00 160,00 33,00 142,00 209,00 177,00 1 128,00
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 601,47 28 805,75 115 905,86 160 312,42 115 788,36 1 179 652,14
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|196|197|198|199|200|201|202|203|204|205|>|>>

Posledná aktualizácia: 31.12.2017 10:52

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader