Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Bardejov 0,00 348,54 995,82 121,49 5 283,48 3 639,71 6 959,00 6 829,00 13 244,00 18 784,00 27 746,00 1 528,00 5 892,00 12 968,00 2 265,00 106 604,03
Mesto Bojnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 539,67 3 253,00 2 777,00 2 923,00 0,00 2 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 347,67
Mesto Bratislava 44 521,60 0,00 159 606,32 62 742,48 350 433,18 375 605,00 198 266,00 206 217,00 244 129,00 166 200,00 157 496,00 48 362,00 195 408,00 226 870,00 0,00 2 435 856,58
Mesto Brezno 4 607,68 11 193,99 14 953,20 3 215,49 19 200,69 29 256,12 11 999,00 8 729,00 8 357,00 9 789,00 7 732,00 3 436,00 19 918,00 22 146,00 0,00 174 533,18
Mesto Brezová pod Bradlom 0,00 0,00 1 583,68 0,00 0,00 8 600,00 4 661,00 4 817,00 0,00 0,00 6 678,00 1 820,00 0,00 0,00 0,00 28 159,68
Mesto Bytča 0,00 7 684,39 1 321,45 0,00 2 496,18 3 110,60 2 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 647,63
Mesto Čadca 297,55 2 811,52 8 234,42 151,70 13 040,56 15 101,91 7 545,00 23 901,00 16 022,00 10 485,00 19 034,00 8 024,00 26 546,00 42 803,00 25 528,00 219 525,66
Mesto Čierna nad Tisou 0,00 0,00 0,00 0,00 537,41 682,14 446,00 176,00 446,00 395,00 150,00 132,00 207,00 108,00 101,00 3 380,54
Mesto Detva 299,08 3 965,01 3 715,06 1 602,60 4 439,35 13 890,99 3 043,00 1 475,00 0,00 0,00 1 115,00 1 918,00 0,00 0,00 0,00 35 463,10
Mesto Dobšiná 0,00 0,00 166,30 26,22 0,00 668,86 3 126,00 2 909,00 5 999,00 6 459,00 1 039,00 325,00 0,00 487,00 548,00 21 753,38
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader