Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Obec Zemianske Kostoľany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,00 530,00 1 291,00 840,00 891,00 810,00 298,00 1 708,00 1 671,00 340,00 8 838,00
Obec Zemianske Podhradie 0,00 0,00 265,88 41,16 257,92 323,64 290,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 572,00 91,00 2 003,60
Obec Zemianske Sady 0,00 0,00 0,00 172,28 1 168,09 988,51 596,76 250,00 509,00 699,00 929,00 214,00 635,00 868,00 951,00 7 980,65
Obec Zemiansky Vrbovok 0,00 0,00 1,33 1,66 19,25 14,61 10,00 29,00 55,00 53,00 21,00 6,00 33,00 55,00 26,00 324,85
Obec Zemplínska Široká 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,23 158,00 136,00 175,00 290,00 194,00 39,00 230,00 216,00 101,00 1 881,23
Obec Zemplínska Teplica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00 0,00 594,00
Obec Zemplínske Hámre 0,00 0,00 187,88 195,51 1 105,36 1 898,69 296,00 412,00 413,00 680,00 662,00 5,00 601,00 485,00 327,00 7 268,44
Obec Zemplínske Kopčany 0,00 0,00 0,00 0,00 10,29 47,14 66,00 27,00 19,00 58,00 30,00 6,00 28,00 25,00 15,00 331,43
Obec Zlatá Baňa 0,00 0,00 0,00 7,63 107,55 248,62 224,00 294,00 204,00 56,00 217,00 79,00 335,00 402,00 0,00 2 174,81
Obec Zlatá Idka 0,00 0,00 0,00 5,31 216,76 326,63 55,00 242,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 031,70
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|194|195|196|197|198|199|200|201|202|203|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader