Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Vysoké Tatry 1 152,74 7 694,35 2 010,22 1 581,03 9 582,09 0,00 5 869,00 5 322,00 4 597,00 10 090,00 9 126,00 1 861,00 6 832,00 8 075,00 5 354,00 79 146,43
Mesto Zlaté Moravce 0,00 256,92 853,42 95,27 0,00 0,00 4 377,00 7 293,00 3 118,00 2 786,00 2 347,00 346,00 8 727,00 2 380,00 671,00 33 250,60
Mesto Zvolen 1 577,38 3 789,75 6 215,89 1 015,07 13 350,93 27 429,46 15 033,00 13 575,00 26 771,00 19 206,00 20 605,00 5 663,00 47 683,00 56 709,00 20 618,00 279 241,48
Mesto Žarnovica 1 767,58 5 435,50 5 782,05 3 104,63 17 712,28 23 530,84 16 598,00 1 343,00 2 213,00 3 738,00 3 834,00 1 258,00 6 426,00 4 883,00 2 848,00 100 473,87
Mesto Žiar nad Hronom 0,00 2 828,12 1 411,07 0,00 10 826,53 2 263,49 0,00 0,00 13 385,00 28 159,00 21 208,00 5 143,00 18 086,00 20 812,00 9 377,00 133 499,22
Mesto Žilina 8 399,55 76 796,45 9 695,61 1 125,94 12 487,88 19 080,53 13 369,00 18 767,00 31 845,00 38 567,00 54 140,00 12 310,00 73 401,00 0,00 34 843,00 404 827,97
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 0,00 0,00 481,64 0,00 3 206,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 687,64
Mikroregión Hričov združenie obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 203,00 1 061,00 2 394,00 2 407,00 2 448,00 1 404,00 7 360,00 10 597,00 4 030,00 33 904,00
Mikroregión RIMAVA A RIMAVICA 0,00 558,65 444,80 94,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098,39
Mikroregión Turiec v Gemeri 0,00 0,00 0,00 0,00 613,42 1 095,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,49
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader