Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Svätý Jur 0,00 1 428,67 2 162,92 465,05 4 253,14 3 747,59 2 652,00 4 719,00 3 819,00 2 908,00 5 924,00 1 020,00 4 638,00 6 447,00 3 782,00 47 966,36
Mesto Svidník 0,00 0,00 285,14 1 047,93 10 315,34 11 756,95 0,00 5 357,00 6 643,00 4 882,00 3 463,00 414,00 6 615,00 0,00 0,00 50 779,36
Mesto Svit 943,04 1 704,84 3 822,28 1 796,45 14 327,82 16 433,98 9 980,10 10 502,00 8 564,00 8 090,00 10 547,00 2 096,00 7 779,00 9 121,00 5 306,00 111 013,51
Mesto Šahy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 305,00 1 325,00 935,00 4 104,00 6 742,00 0,00 15 411,00
Mesto Šaľa 0,00 7 569,87 31 891,72 1 680,94 27 798,91 47 588,46 25 338,00 23 676,00 33 428,00 32 993,00 14 057,00 2 962,00 11 572,00 13 624,00 13 794,00 287 973,91
Mesto Šamorín 0,00 0,00 1 757,62 551,35 10 796,99 14 826,06 7 581,00 9 029,00 8 256,00 9 694,00 7 769,00 2 411,00 11 936,00 12 282,00 0,00 96 890,02
Mesto Šaštín - Stráže 38,84 473,35 719,64 252,94 3 111,60 4 063,93 2 547,00 3 410,00 3 174,00 2 921,00 3 679,00 728,00 2 912,00 0,00 0,00 28 031,29
Mesto Štúrovo 784,04 11 091,42 40 000,00 2 141,34 10 846,00 1 429,00 5 247,00 4 356,00 1 754,00 4 461,00 6 853,00 1 089,00 8 099,00 9 414,00 1 402,00 108 966,79
Mesto Šurany 566,29 3 184,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,58
Mesto Tisovec 0,00 0,00 473,01 344,55 1 723,10 3 547,43 2 265,00 2 564,00 3 432,00 3 112,00 2 947,00 745,00 3 326,00 4 163,00 2 603,00 31 245,10
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader