Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Mesto Sliač 207,39 0,00 4 717,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 925,24
Mesto Snina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00
Mesto Sobrance 0,00 0,00 0,00 0,00 340,57 1 401,45 5 896,00 5 819,00 11 153,00 9 673,00 1 625,00 334,00 1 231,00 1 255,00 170,00 38 898,02
Mesto Spišská Belá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 2 862,00 6 686,00
Mesto Spišské Podhradie 417,96 580,23 1 519,95 372,77 3 213,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 104,74
Mesto Spišské Vlachy 0,00 0,00 830,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,84
Mesto Stará Turá 246,47 2 010,56 5 549,69 1 537,21 1 717,12 4 011,00 7 704,00 6 478,00 7 225,00 12 002,00 12 331,00 3 653,00 13 114,00 15 843,00 0,00 93 422,05
Mesto Strážske 0,00 0,00 7 486,89 769,10 6 795,13 9 098,12 5 403,00 5 314,00 6 231,00 6 478,00 6 567,00 1 265,00 5 333,00 6 206,00 488,00 67 434,24
Mesto Stropkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 471,15 4 414,00 5 282,00 7 417,00 6 243,00 4 953,00 1 711,00 9 387,00 7 209,00 0,00 53 087,15
Mesto Stupava 95,50 0,00 2 659,83 1 077,81 8 625,77 10 412,27 7 120,00 3 398,00 9 580,00 9 787,00 10 777,00 2 753,00 10 848,00 11 879,00 3 881,00 92 894,17
vyplatená suma (EUR) 6 527,15 28 076,57 43 786,85 12 785,58 93 158,40 123 469,84 70 270,84 74 517,29 93 842,03 102 803,72 109 569,08 28 801,63 115 617,37 132 277,10 66 963,15 1 102 466,62
Zobrazených žiadostí: Strany: <<|<|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|>|>>

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader