Vyhovené žiadosti a schválená výška dotácie za rok 2018
  Spolu
Projektové (počet) 0
   schválená suma (Eur) 0,00
Obcí (§64 - nárokovateľné) 0
   schválená suma (Eur) 0,00
Spracovateľov vozidiel (nárokovateľné) 0
   schválená suma (Eur) 0,00
Spolu žiadostí 0
   Spolu schválená suma (Eur) 0,00


Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vyhovené žiadosti a schválená výška dotácie v jednolivých rokoch
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Spolu
Projektové (počet) 20 107 93 89 61 79 69 47 39 20 33 30 30 37 125 0 879
   schválená suma (Eur) 5 360 254,66 17 943 278,46 15 043 458,54 14 803 874,33 9 164 335,08 17 311 829,05 20 481 644,46 10 645 517,86 7 763 537,00 2 238 586,00 8 405 184,63 3 508 229,00 2 338 905,00 16 178 633,10 28 404 677,00 0,00 179 591 944,17
Obcí (§64 - nárokovateľné) 0 232 468 1240 1545 1330 1564 1592 1472 1365 1463 1567 1422 2144 4055 1334 22793
   schválená suma (Eur) 0,00 334 462,58 732 531,04 1 124 842,99 584 626,57 2 118 031,18 3 724 444,26 1 759 553,03 2 477 854,71 3 259 049,00 3 287 731,00 3 171 193,00 1 036 173,00 3 068 419,00 8 443 390,00 415 899,00 35 538 200,37
Spracovateľov vozidiel (nárokovateľné) 0 0 24 75 101 133 147 211 11 0 0 0 0 0 0 0 702
   schválená suma (Eur) 0,00 0,00 8 962,36 98 718,71 434 176,46 831 374,89 1 090 486,62 2 236 917,32 17 457,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 718 094,31
Spolu žiadostí 20 339 585 1404 1707 1542 1780 1850 1522 1385 1496 1597 1452 2181 4180 1334 24374
   Spolu schválená suma (Eur) 5 360 254,66 18 277 741,04 15 784 951,93 16 027 436,03 10 183 138,10 20 261 235,13 25 296 575,35 14 641 988,21 10 258 849,65 5 497 635,00 11 692 915,63 6 679 422,00 3 375 078,00 19 247 052,10 36 848 067,00 415 899,00 219 848 238,84

Posledná aktualizácia: 31.12.2017 10:52

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk