Slovensky English
Recyklačný fond v likvidácii
LikvidátorRNDr. Oto Nevický, MBA 02/4363 6540 

Asistentka riaditeľaIng. Adriana Tantošová 02/4363 6540

info(at)recfond.sk

Kancelária fonduIng. Renata Gondová 02/4363 6540kanc(at)recfond.sk

EkonomikaIng. Viktória Šmidtová
 02/4363 6540ekonom(at)recfond.sk

Info: Pri zasielaní pošty prosím zameňte znaky (at) za znak @.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader