Slovensky English
Žiadosti o finančné prostriedky z Recyklačného fondu

Dotácie a úvery firmám a obciam na projekty ani dotácie spracovateľom starých vozidiel Recyklačný fond v likvidácii viac neposkytuje.

Nárokovateľné príspevky za triedený zber  obciam alebo združeniam obcí podľa § 128 
za rok 2017 ani predošlé už viac nie sú poskytované.©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader