Slovensky English
Žiadosti o finančné prostriedky z Recyklačného fondu

Dotácie a úvery firmám a obciam na projekty ani dotácie spracovateľom starých vozidiel Recyklačný fond v likvidácii viac neposkytuje.

Ak ste obec alebo združenie obcí a chcete žiadať o nárokovateľný príspevok za triedený zber podľa § 128 zákona o odpadoch Pokračujte tu



©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader