Slovensky English
Autorizované firmy na spracovanie starých vozidiel na Slovensku
Zoznam spracovateľov starých vozidiel vedie Ministerstvo životného prostredia SR. 
Aktuálnu  MŽP verziu nájdete TU

Spracovatelia starých vozidiel v SR. Aktualizácia zoznamu ku 15. máju 2014.


BRATISLAVSKÝ KRAJ

AUTO - AZ, spol. s r.o.,
Prevádzka: Bratislavská 20, 901 51 Zohor

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.,
Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo

WIP AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.,
Prevádzka : Galvaniho 12, Bratislava, k.ú. Trnávka

ROMAG s.r.o.,
Prevádzka : Železničná 1, 903 01 Senec

MARTIN AUGUSTÍN - AUTOVRAKOVISKO MATTY
Prevádzka: Areál PD, Igram

CSOKO, s. r. o., 
Prevádzka: Pšeničná 8/b, 821 06 Bratislava Mobil: 0903 208 253

P + K, s.r.o., 
Prevádzka: Cerovská ulica 181/1608, 900 81 Šenkvice

HOTIS RECYCLING SLOVAKIA S.R.O.,
Myslenická 1, 902 01 Pezinok 
Prevádzka: Šenkvická 15/B, 902 01 Pezinok


TRNAVSKÝ KRAJ

AUTOVRAKY, s.r.o., 
Nitrianska 27, 917 01 Trnava

WIP Autovrakovisko, s.r.o., 
Agátový rad 3, 931 01 Šamorín

ŠTEFAN NÉMETH – NEOF
Prevádzka: Hlavná 194, 929 01 Veľké Dvorníky

ECO - RECYKLING s.r.o.
Kopčanská 41, 908 51 Holíč

CARS IQ SPOL. s r. o.
Žilinská 112, 921 01 Piešťany


TRENČIANSKY KRAJ

DE-S-PE, spol. s r.o., 
Sebedražská cesta 2, 971 01 Prievidza

HELPECO s.r.o., 
Prevádzka: Mládežnícka 2275, 017 01 Považská Bystrica (Priemyselný park)
Prevádzka : Murgašova ulica 1759/54, 018 41 Dubnica nad Váhom

KOVOD, a.s., 
Prevádzka: Zlatovská 1199, 911 05 Trenčín

ZELKOV s. r. o., 
Prevádzka: Viničná 17, 940 01 Nové Zámky

EAST-WEST SK, s. r. o., 
Prevádzka: Bátovce 364, 935 05 Bátovce


ŽILINSKÝ KRAJ

ŽOS-EKO, s.r.o., 
Prevádzka: Dielenská Kružná 2, (lokalita Blatá), 038 61 Vrútky

MARIÁN ONDRÍK - NAKLADANIE S ODPADMI, 
ul. Oravická č.509, 027 12 Liesek 
Prevádzka: ul. Oravická č.730, 027 12 Liesek

ING. FRANTIŠEK JENDROĽ STAVPOČ, 
Klin č. 175, 029 41 Klin 
Prevádzka: Ul. Vojenská č. 812, 029 01 Námestovo

ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694, 036 01 Martin 
Prevádzka: Kamenná 15, 010 01 Žilina

GALIMEX EKO, a.s., 
Sučianska 49, 036 08 Martin

DOPRAVA A SLUŽBY K & T, s.r.o., 
Horelica 13, 022 01 Čadca

FINAL FORM a.s., 
Tatranská 72, 034 01 Ružomberok - Štiavnička

WAMP, s.r.o., 
Vavrečka, parcela 732/5 a 726, 029 01 Námestovo


BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

ZSNP RECYKLING, a. s.., 
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

KOVOD, a.s., 
Prevádzka: Stavebná 2, 974 01 Banská Bystrica

ŽP EKO QELET a. s., 
Prevádzka: Priemyselná 916, 966 01 Hliník nad Hronom

ALUEX, s. r. o., 
Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen


PREŠOVSKÝ KRAJ

SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o. 
Prevádzka: Kendice 390, 082 01 Kendice

KOVOD, a.s., 
Prevádzka: Hodžova 4711, 058 01 Poprad

MAVEBA, s. r. o., 
Železničiarska 6 , 094 31 Hanušovce nad Topľou

ANNA GAJDOŠOVÁ - PROTAN, 
Prevádzka: Stropkovská 2092, 089 01 Svidník

G + G Autoslužby, s.r.o., 
Levočská 857, 058 01 Poprad

Ján Džunda UNO
Prevádzka: Továrenská 1846/51, 064 01 Stará Ľubovňa


KOŠICKÝ KRAJ

JOZEF FIGEĽ - KOV - NZPÚ, 
Prevádzka: Plynárenská 3, 071 01 Michalovce, 
Prevádzka: Hlavná č.7, 076 02 Novosad

ING. RADOSLAV POPOVIČ - RADES, 
Prevádzka: Hažín č. 103, okres Michalovce

FE-MARKT, SPOL. s r.o., 
Prevádzka: Železničná 185, 044 02 Turňa nad Bodvou

PETER POPIVČÁK - POP - CAR SERVIS, 
Barčianska ul. 2/A, 040 17 Košice

KOVOZBER, s. r. o., 
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves

KOVOSTAVBY, s. r. o., 
Duchnovičova 802, 067 61 Stakčín


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader