Slovensky English
Linky na iné stránky
Slovensko
Ministerstvo životného prostredia SR {www.enviro.gov.sk}
Slovenská agentúra životného prostredia {www.sazp.sk}
Slovenská inšpekcia životného prostredia {www.sizp.sk}
Informačný systém na podporu zhodnocovania komunálneho odpadu v SR {www.odpad.sk}
Slovenská obchodná a priemyselná komora {www.sopk.sk}

Európske inštitúcie
Európska únia {europa.eu}
Európska komisia {ec.europa.eu}
Európsky parlament {www.europarl.eu.int}
Európska rada {ue.eu.int}
Európska agentúra životného prostredia {www.eea.eu.int} - SK verzia

Anglický výkladový slovník z oblasti environmentálnej štatistiky (zdroj OSN) {unstats.un.org/unsd/environmentgl/}

Environmentálna legislatíva Európskej únie
Súhrn platnej legislatívy EÚ {eur-lex.europa.eu}
Platná legislatíva EÚ v odpadovom hospodárstve {eur-lex.europa.eu/sk/repert/1510.htm}


OBALY:
(Európska organizácia zhodnotenia obalov/Packaging Recovery Organisation Europe (PRO Europe)) {www.pro-e.org}
(Európska asociácia služieb v potravinárstve a obaloch/Food Service & Packaging Association) {www.efpa.com}
(Európska organizácia pre obaly a životné prostredie/European Organisation for Packaging & the Environment (EUROPEN) {www.europen.be}


Liny na niektoré zahraničné zhodnotiteľské asociácie
{www.ara.at} (Alstoff Recycling Austria (ARA System - Rakúsko)
{www.fostplus.be} (FOST-Plus Belgicko)
{www.ecoemballages.fr} (Francúzsko )
{www.gruener-punkt.de} (Duales System Deutschland (DSD) Nemecko )
{www.interseroh.de} (Interseroh Nemecko)
{www.t-s-r.com} (Thyssen Sonnenburg Recycling GmbH Nemecko)
{www.conai.org} (Taliansko)
{www.repak.ie} (REPAK Limited Írsko)
{www.valorlux.lu} (VALORLUX Luxemburg)
{www.pontoverde.pt} (Sociedade Ponto Verde Portugalsko )
{www.ecoembes.com} (Ecoembalajes Espańa S.A. Španielsko )
{www.valpack.co.uk} (VALPACK Spojené kráľovstvo )
{www.pyr.fi} (Fínsko)
{www.materialretur.no} (MATERIALRETUR Nórsko)
{www.repa.se} (Švédsko)
{www.ekokom.cz} (Česká Republika)
{www.rekopol.pl} (Poľsko)
{www.herrco.gr} Hellenic Recovery & Recycling Corporation (Grécko)
{www.okopannon.hu} (Maďarsko)
{www.zalaispunkts.lv} (Litwa)


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader