Slovensky English
Vysvetlivky
Tabuľka predstavuje prehľad  žiadosti spracovateľov starých vozidiel o úhradu vyplatených finančných prostriedkov (do zmeny zákona od 31.10.2009) a žiadostí o úhradu nákladov súvisiacich  so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska spolu so žiadosťami na úhradu prevádzkových nákladov na spracovanie starých vozidiel v zmysle ust. § 63 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader