Slovensky English
Sektor obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov

Kontaktné údaje:

Vedúci skupiny sektorov papiera, obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov: Ing. Peter Širica
e-mail: kombi@recfond.sk
Tel: +421 2 49207687
Fax: +421 2 49207619 

Dôležité informácie:

V zmysle § 125 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných materiálov vyrobených na báze lepenky a dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 126 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru.

Platenie príspevkov

Recyklačný fond má zriadené účty jednotlivých sektorov pre príjem príspevkov v dvoch bankách. Výber z týchto bánk je vecou platcu:

Čísla účtov sektora obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov: 
SK8609000000005017757045, SK1911000000002628844304

Zoznam žiadostí s účasťou viacvrstvových kombinovaných materiálov

Dôležité dokumenty sektora obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov

Komoditný program sektora obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov

Zoznam expertov na posudzovanie žiadostí o poskytovanie prostriedkov


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader