Slovensky English
Prehľad príspevkov do fondu v EUR za jednotlivé roky

Prehľad príspevkov po rokoch po jednotlivých komoditách nájdete v priloženom XLS súbore.

Skratky sektorov:

SOBA Sektor batérií a akumulátorov
SOO Sektor olejov
SOP Sektor pneumatík
SVKM Sektor obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov
SEZSektor elektrozariadení
SŽOO Sektor žiariviek s obsahom ortuti - od 1.2.2005 je súčasťou SEZ
SPL Sektor plastov
SP Sektor papiera
SSK Sektor skla
SV Sektor vozidiel
SKO Sektor kovových obalov
SVŠ Sektor všeobecný


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader