Slovensky English
Individuálny dovoz vozidiel


Individuálny dovoz vozidiel - Dôležité upozornenie !

Recyklačný fond v likvidácii nie je viac príjemcom príspevkov a nevydáva potvrdenia za prijaté príspevky za jednotlivo dovezené vozidlá.

Na základe zákona č. 79/2015 z. Z. o odpadoch sa neplatí príspevok do Recyklačného fondu za jednotlivo vyrobené alebo jednotlivo dovezené vozidlá vo vzťahu ku ktorým sa konanie o schválení jednotlivo vyrobeného vozidla (§14 zák. č. 725/2004 Z.z.) resp. konanie o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla (§16a a §16b zák. č. 725/2004 Z.z.) 

začalo po dni 01. 01. 2016 (čl VI. zák. č. 79/2015 Z.z.).

Od tohto dátumu sa individuálny dovoz vozidiel riadi ustanoveniami § 62 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z.z. 

Zároveň upozorňujeme, aby sa po 01. 01. 2016 nepoužívali predtlačené poštové  poukážky Recyklačného fondu, 
príjem poštových poukážok je od 1. februára 2016 zablokovaný.


Zoznam klientských centier okresných úradov:

názov/mesto sídlo adresa
Klientske centrum Nitra Okresný úrad Nitra Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
Klientske centrum Galanta Okresný úrad Galanta Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 
Klientske centrum Kežmarok Okresný úrad Kežmarok Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
Klientske centrum Senec Okresný úrad Senec Hurbanova 21, 903 01 Senec
Klientske centrum Snina Okresný úrad Snina Partizánska 1057, 069 01 Snina
Klientske centrum Stará Ľubovňa Okresný úrad Stará Ľubovňa Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Klientske centrum Stropkov Okresný úrad Stropkov Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Klientske centrum Svidník Okresný úrad Svidník Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidník
Klientske centrum Topoľčany Okresný úrad Topoľčany Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Klientske centrum Bánovce nad Bebravou Okresný úrad Bánovce nad Bebravou Nám. Ľ. Štúra 7, 957 01 Bánovce n. Bebravou
Klientske centrum Levoča Okresný úrad Levoča Nám. Majstra Pavla 59, Levoča
Klientske centrum Zlaté Moravce Okresný úrad Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Klientske centrum Bytča Okresný úrad Bytča Zámok 104, Bytča
Klientske centrum Púchov Okresný úrad Púchov Štefánikova 820, 020 01, Púchov 
Klientske centrum Humenné Okresný úrad Humenné Kukorelliho 1, 066 01, Humenné
Klientske centrum Veľký Krtíš Okresný úrad Veľký Krtíš Nám. A. H. Škultétyho 11, Veľký Krtíš
Klientske centrum Trnava Okresný úrad Trnava Kollárova 8, Trnava
Klientske centrum Žarnovica Okresný úrad Žarnovica Bystrická 53, Žarnovica
Klientske centrum Detva Okresný úrad Detva J.G. Tajovského 1462, Detva
Klientske centrum Partizánske Okresný úrad Partizánske Námestie SNP 151/6, Partizánske
Klientske centrum Ilava Okresný úrad Ilava Mierové námestie 81/18, Ilava
Klientske centrum Krupina Okresný úrad Krupina ČSA 2190/3, 963 01  Krupina
Klientske centrum Sabinov Okresný úrad Sabinov Námestie slobody 85, Sabinov
Klientske centrum Myjava Okresný úrad Myjava Moravská 1, 907 01  Myjava
Klientske centrum Gelnica Okresný úrad Gelnica Hlavná 1, 056 01  Gelnica
Klientske centrum Nové Mesto n. Váhom Okresný úrad N.M.n.Váhom Hviezdoslavova 36, 915 41 N.M.n.Váhom
Klientske centrum Brezno Okresný úrad Brezno Nám. M. R. Štefánika 40, Brezno
Klientske centrum Prešov Okresný úrad Prešov Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Klientske centrum Malacky Okresný úrad Malacky Záhorácka 2942/ 60A, 90126, Malacky
Klientske centrum Šaľa Okresný úrad Šaľa Hlavná 2/1, 92701, Šaľa
Klientske centrum Banská Štiavnica Okresný úrad Banská Štiavnica Križovatka 4, Banská Štiavnica, 969 01klientske centrum mimo okresného úradu
Klientske centrum Štúrovo Mestský úrad Štúrovo Svätého Štefana 79, 943 01, Štúrovo
klientske centrum mimo okresného úradu (doklady/generalista)
Klientske centrum Šahy Mestský úrad Šahy Hlavné námestie, 936 01, Šahy
Klientske centrum Želiezovce Mestský úrad Želiezovce SNP 2, 937 01, Želiezovce
Klientske centrum Hnúšťa Mestský úrad Hnúšťa Francisciho 74, 981 01, Hnúšťa
Klientske centrum Spišská Stará Ves Mestský úrad SSV Štúrova 228/109, 061 01, Spiš. Stará Ves©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader