Slovensky English
Účty sektorov

Recyklačný fond má zriadený účet jednotlivých sektorov pre príjem príspevkov v banke:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

UPOZORNENIE: od 01.01.2017 sú účty v Tatrabanke zrušené !Slovenská sporiteľňa
(GIBASKBX )


a.sektor batérií a akumulátorovSK8309000000005017757002

b.sektor olejovSK6109000000005017757010

c.sektor pneumatík SK1109000000005017757037

d.sektor obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálovSK8609000000005017757045

e.sektor elektrozariadeníSK6409000000005017757053

f.sektor plastovSK8909000000005017757088

g.sektor papiera SK6709000000005017757096

h.sektor skla SK8209000000005017757117

i.sektor vozidiel SK6009000000005017757125

j.sektor kovových obalovSK3809000000005017757133Účet pre príjem darov a príspevkov domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb:

k.sektor všeobecnýSK1909000000005017756990
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader