Slovensky English
  Prispievatelia

Výrobcovia a dovozcovia


Upozornenie pre platiteľov príspevkov

Podľa § 130 ods. 4 zák. č. 79/2015  Z. z. povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Recyklačnému fondu za príslušné výrobky a zariadenia uvedené v § 124 ods. 1 ním vyrábané alebo dovážané zaniká ku dňu 30. júna 2016

Prosíme preto registrované subjekty, aby už nezasielali hlásenia ani príspevky za 3.  a 4. kvartál 2016.


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader