Slovensky English
Likvidátor

Štatutárnym orgánom Recyklačného fondu v likvidácii je likvidátor menovaný ministrom životného prostredia SR.

Likvidátor koná v mene Recyklačného fondu v likvidácii, pričom rozhoduje o všetkých veciach fondu stanovených zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Likvidátor je pri výkone svojej funkcie povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a robiť v mene Recyklačného fondu len úkony smerujúce k likvidácii Recyklačného fondu. 

Likvidátorom Recyklačného fondu je od 31.12.2016  RNDr. Oto Nevický, MBA.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader