Slovensky English
Ostatné kontaktné údaje
Recyklačný fond v likvidácii
Adresa sídla: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO:36062090
DIČ:-
Banka:Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
2626844300/1100*
* Tento účet neslúži na platenie príspevkov.


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader