Slovensky English
  

Správy pre tlač
27.10.16, Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 26. 10. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.
22.09.16, Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 22. 09. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
26.08.16, Komuniké z VII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 25. 08. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, nevyhovela tridsiatim trom žiadostiam
21.06.16, Komuniké z VI. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 20. 06. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
10.06.16, Komuniké z V. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 06. 06. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom zasadnutí dňa 06. 06. 2016 vyhovela štyridsiatim siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
02.05.16, Komuniké z IV. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 28. 04. 2016
Správna rada Recyklačného fondu na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvadsiatimôsmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a nevyhovela šiestim žiadostiam o podporu
30.03.16, Komuniké z III. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 17. 03. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
29.02.16, Komuniké z II. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 25. 02. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štrnástim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a nevyhovela trom žiadostiam o poskytnutie
29.01.16, Komuniké z I. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 28. januára 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
07.12.15, Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 4. decembra 2015
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štrnástim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
30.10.15, Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 29. októbra 2015
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
25.09.15, Komuniké z VII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 24. septembra 2015
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
27.08.15, Komuniké z VI. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 27. augusta 2015
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela šiestim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
24.06.15, Komuniké z V. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 23. júna 2015
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela šiestim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
21.05.15, Komuniké z IV. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 21. mája 2015
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
02.03.15, Komuniké z III. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 26. marca 2015
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a opätovne..
06.03.15, Komuniké z II. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 05. marca 2015
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela ôsmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
02.02.15, Komuniké z I. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 29. januára 2015
Správna rada Recyklačného fondu na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
05.12.14, Komuniké z X. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 5. decembra 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí opätovne podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválila dve žiadosti o podporu.
12.09.14, Bezodplatný odber opotrebovaných pneumatík z obcí a miest SR
Na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu zo dňa 14. 8. 2014 podporuje Recyklačný fond bezodplatný odber opotrebovaných pneumatík z obcí a miest Slovenskej republiky.
31.10.14, Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 30. októbra 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
18.09.14, Voľný predaj zálohov – nehnuteľnosti v Martine
Recyklačný fond, Nobelova 18, 831 02 Bratislava ako záložný veriteľ realizuje podľa § 151m Obč. zák. voľným predajom zálohov záložné právo k nehnuteľnostiam v Martine
25.09.14, Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 25. septembra 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a dvom žiadostiam...
22.08.14, Komuniké z VII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 21. augusta 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
10.06.14, Komuniké z VI. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 10. júna 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
22.05.14, Komuniké z V. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 22. mája 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
25.04.14, Komuniké z IV. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 24. apríla 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
27.03.14, Komuniké z III. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 27. marca 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
27.02.14, Komuniké z II. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 27. februára 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
30.01.14, Komuniké z I. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 30. januára 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
10.12.13, Komuniké z X. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 10. decembra 2013
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
04.11.13, Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 31. októbra 2013
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela šiestim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
26.09.13, Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 26. septembra 2013
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
23.08.13, Komuniké zo VII. rokovania Správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 22. augusta2013
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
11.06.13, Komuniké zo VI. rokovania Správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 11. júna 2013
Správna rada RF na zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu, jednej žiadosti o úhradu prevádzkových nákladov a opätovne schválila jednu žiadosť o podporu.
23.05.13, Komuniké z V. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 23. mája 2013
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
26.04.13, Komuniké zo IV. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 25. apríla 2013
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o úhradu prevádzkových nákladov a opätovne schválila tri žiadosti o podporu.
26.03.13, Ďalších 120 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o podporu.
28.02.13, Ďalších 250 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o podporu.
31.01.13, Ďalších 140 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z recyklačného fondu
Recyklačný fond od roku 2002 doteraz schválil v rámci Slovenska 15 420 žiadostí podnikateľov a obcí za vyše 162 mil. EUR.
07.12.12, Recyklačný fond poskytne ďalších 660 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela šiestim žiadostiam o podporu.
25.10.12, Recyklačný fond poskytne ďalších 320 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu.
27.09.12, Recyklačný fond poskytne ďalších 320 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o podporu.
23.08.12, Recyklačný fond poskytne ďalších 1 milión eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmym žiadostiam o podporu a jednej žiadosti o úhradu paušálnych príspevkov.
26.06.12, Recyklačný fond poskytne ďalších 20 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o podporu a dvom žiadostiam o úhradu paušálnych príspevkov.
31.05.12, Recyklačný fond poskytne ďalších 406 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o podporu.
26.04.12, Recyklačný fond poskytne ďalších 3,7 milióna eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o podporu a jednej žiadosti o úhradu paušálnych príspevkov.
26.04.12, Recyklačný fond poskytne ďalších 1, 9 milióna eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o podporu a dvom žiadostiam o úhradu paušálnych príspevkov
23.02.12, Ďalších 51 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o podporu
26.01.12, Ďalších 70 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu.
09.12.11, Ďalších 123 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom jedenástom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o podporu ...
24.11.11, Ďalších 23 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o podporu
27.10.11, Ďalších 29 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o podporu
29.09.11, Ďalších 187 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o podporu.
25.08.11, Ďalších 107 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu...
17.05.11, Ďalších 1,746 mil. eur na podporu propagácie zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí rozhodla, že do schválenia POH SR na roky 2011 až 2015 ...
24.02.11, Recyklačný fond dočasne pozastavil rozhodovanie o žiadostiach o poskytnutí prostriedkov z recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vzala na vedomie informáciu, že ...
02.02.11, Recyklačný fond dočasne pozastavil rozhodovanie o žiadostiach o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
Správna rada dočasne pozastavila schvaľovanie dotácii pre projekty zberu a zhodnocovania odpadov...
10.12.10, Recyklačný fond poskytne ďalších 1,6 milióna EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom jedenástom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu.
25.11.10, Ďalších 316 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu.
18.11.10, Tlačová konferencia 22.11.2010 Trnava - pozvánka
Tlačová konferencia o materiálovom zhodnocovaní skla a materiálovom zhodnocovaní akumulátorov a batérií za účasti odborníkov v Trnave.
28.10.10, Ďalších 874 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 3 žiadostiam o podporu.
18.10.10, Recyklačný fond za takmer 8 rokov schválil 11 650 žiadostí o financie
Banskobystrický kraj dostal doteraz viac ako 40 mil. EUR
30.09.10, Ďalších 386 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 4 žiadostiam o podporu.
26.08.10, Ďalších 1,4 milióna na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 3 žiadostiam o podporu.
15.06.10, Ďalších 545 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 3 žiadostiam o podporu.
27.05.10, Recyklačný fond poskytne ďalších 1,89 milióna EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu na svojom štvrtom a piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 9 žiadostiam o podporu.
25.03.10, Ďalších 147 tisíc eur z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 1 žiadosti o podporu vo výške 146 757 EUR.
04.03.10, Recyklačný fond poskytne ďalších 900 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 5 žiadostiam o podporu.
28.01.10, Recyklačný fond aj v tomto roku pokračuje v podpore zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 8 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
11.12.09, Recyklačný fond poskytne ďalších 820,6 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu na svojom desiatom a jedenástom tohtoročnom zasadnutí v termínoch 12. 11. 2009 a 11. 12. 2009 vyhovela 4 žiadostiam o podporu
02.12.09, ECOFIL patrí k úspešným firmám na trhu recyklácie opotrebovaných olejov
Spoločnosť ECOFIL, spol. s r. o. Michalovce patrí k popredným slovenským firmám na regeneráciu a filtráciu všetkých druhov olejov
02.12.09, TaZS Michalovce úspešne separujú odpad
Recyklačný fond podporil rozšírenie a intenzifikáciu separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Michalovce a v 9 okolitých obciach
02.12.09, Nakladanie s odpadovými olejmi v SR je na úrovni vyspelých krajín EÚ
Vďaka Recyklačnému fondu sa výrazne zvýšil zber odpadových olejov
02.12.09, Košický kraj je nadpriemerne aktívny v počte žiadostí o prostriedky na separáciu
V Košickom kraji Recyklačný fond pridelil 1 565 dotácií a príspevkov
23.11.09, Povinnosti výrobcov a dovozcov batérií a akumulátorov podľa novely zákona o odpadoch
Novela zákona vo vzťahu k batériám a akumulátorom sa vzťahuje na všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh v Slovenskej republike.
18.11.09, Recyklačný fond doteraz vyhovel viac ako 9 500 žiadostiam o financie
Nitriansky kraj na základe viac ako 900 žiadostí dostal 12,3 mil. EUR
18.11.09, KURUC - COMPANY je lídrom spracovania VKM
V Šuranoch spustia linku výroby nasávanej kartonáže
18.11.09, Slovensko materiálovo zhodnocuje takmer 20 % VKM
Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky (nápojové kartóny) patria k najpoužívanejším obalom.
26.10.09, ETOP, a. s., Púchov
Spoločnosť ETOP, a.s., Púchov získala z Recyklačného fondu dotácie na dva podporené projekty spolu vo výške 808 900 EUR (24 368 921 Sk).
26.10.09, Trenčiansky kraj – doterajšia podpora od Recyklačného fondu
V Trenčianskom kraji neštátny Recyklačný fond, od 1. 1. 2002 do 26.10. 2009, vyhovel spolu 1 677 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom 9,56 mil. EUR
26.10.09, T-Gum dostal od Recyklačného fondu 448 tis. EUR na recyklačný projekt
V Trenčianskom kraji je jedným z významných zhodnocovateľov druhotných surovín spoločnosť T-Gum, s. r. o., Púchov.
26.10.09, V Púchove separujú s podporou od Recyklačného fondu
Mesto Púchov úspešne separuje odpad prostredníctvom Podniku technických služieb mesta, s. r. o., Púchov.
26.10.09, Slovensko materiálovo zhodnocuje cca 70 % opotrebovaných pneumatík
Recyklačný fond sa finančne podieľal na vybudovaní takmer všetkých recyklačných kapacít na zhodnotenie opotrebovaných pneumatík na Slovensku
15.10.09, Recyklačný fond poskytne ďalších 395,38 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 3 žiadostiam o podporu.
17.09.09, Ďalších 1,5 milióna EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 2 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
20.08.09, Recyklačný fond poskytne ďalších 118,07 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí dňa 20. 08. 2009 vyhovela 6 žiadostiam o podporu.
01.07.09, Recyklačný fond víta schválenie novely zákona o odpadoch
Recyklačný fond: Na zdražovanie nie je dôvod
22.06.09, Výmysly o údajnom zdražovaní prehnali 64 násobne!
Recyklačný fond: Dokedy budú ešte klamať?
18.06.09, Memorandum Správnej rady a Dozornej rady Recyklačného fondu
Recyklačný fond: Žiadne zvyšovanie cien nehrozí
18.06.09, Technika ochrany prostredia – TOP 2009 v znamení cezhraničnej spolupráce
Slovensko-maďarský projekt v oblasti odpadového hospodárstva
18.06.09, Nápor autovrakov v akcii ,,šrotovné“ ich spracovatelia zvládli
Z celkovo 42 200 autovrakov, ktoré odovzdali občania na spracovanie v rámci ,,šrotovného“ bolo najviac vo veku 15-20 rokov
18.06.09, Pre plnenie cieľov recyklácie je nutná zmena legislatívy
Strategickým zámerom Recyklačného fondu je plnenie limitov separácie
17.06.09, Ďalší milión eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 6 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
17.06.09, Klamstvá o zvyšovaní cien spotrebného tovaru sú šírením poplašnej správy
Recyklačný fond protestuje proti likvidačným ohováraniam
16.06.09, Recyklačný fond: Pre zvyšovanie cien elektrospotrebičov nie je dôvod
Strategickým zámerom Recyklačného fondu je plnenie limitov separácie
28.05.09, Recyklačný fond poskytne ďalších 234 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 4 žiadostiam o podporu
30.04.09, Recyklačný fond poskytne ďalších 12,59 milióna eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 4 žiadostiam o podporu.
21.04.09, S pomocou Recyklačného fondu Slovensko úspešne zvláda recyklovať autovraky
KOVOD RECYCLING je jedným z lídrov spracovania starých áut
21.04.09, Mestá a obce potrebujú dodatočné zdroje na podporu separácie odpadov
Pre boj s krízou separovaného zberu je nutná zmena legislatívy
30.03.09, Recyklačný fond v čase krízy potrebuje legislatívnu podporu
Prioritou Recyklačného fondu je uržať úroveň separovania odpadov
30.03.09, Vlani sa v SR s podporou Recyklačného fondu vyseparovalo 266 000 t odpadov
Recyklačný fond doteraz poskytol na základe 7 800 žiadostí 115,8 mil. EUR
26.03.09, Ďalších 737,67 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 8 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
06.03.09, Slovensko má v súčasnosti dostatočné kapacity na spracovanie starých vozidiel
Zásluhu na vysokom počte spracovaných starých vozidiel má aj Recyklačný fond
26.02.09, Recyklačný fond poskytne ďalších 526,63 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 5 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
24.02.09, Trnavský kraj dostal z Recyklačného fondu 7,02 mil. EUR (211,6 mil. Sk)
Recyklačný fond doteraz za viac ako 7 rokov činnosti schválil projekty za 115,80 mil. EUR (3,49 mld. Sk), keď vyhovel viac ako 7 800 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky.
24.02.09, Triediaci závod Recopapu v Trnave podporuje separovaný zber
Už vyše dvoch rokov pracuje v Trnave závod na dotrieďovanie a lisovanie druhotných surovín. Pri spolufinancovaní z Recyklačného fondu závod postavila spoločnosť Recopap
24.02.09, .A.S.A Trnava zabezpečuje separovanie pre 172 000 obyvateľov regiónu
V meste Trnava sa úspešne už od roku 1996 vykonáva zber a separovanie komunálneho odpadu prostredníctvom firmy .A.S.A Trnava, s. r. o.
06.02.09, Recyklačný fond má zákonom obmedzené možnosti ovplyvňovať odbery surovín
Systémové a legislatívne zmeny by pomohli riešiť krízu separovaného zberu
29.01.09, Recyklačný fond aj v tomto roku pokračuje v podpore zberu a zhodnocovania odpadov
Prvých 1,42 mil. eur (42,9 mil. sk) je už rozdelených
27.01.09, Recyklačný fond podporil SEZO Spiš sumou 1,3 mil. EUR
Cez SEZO separuje odpady 126 469 obyvateľov Spiša
27.01.09, KONZEKO patrí k lídrom na trhu recyklácie opotrebovaných olejov
V roku 2008 spracovali cca 5 000 ton odpadových olejov...
27.01.09, Osveta Recyklačného fondu prináša výsledky v náraste separovaného zberu
V Košickom kraji Recyklačný fond pridelil 1 202 dotácií a príspevkov
27.01.09, Vďaka Recyklačnému fondu sa strojnásobil zber odpadových olejov
31.12.08, NOVÁ SMERNICA O POSKYTOVANÍ PROSTRIEDKOV Z RF
Správna rada Recyklačného fondu schválila na svojom decembrovom zasadnutí novú smernicu o poskytovaní finančných prostriedkov z RF.
17.12.08, Posledných 39 miliónov na podporu zberu a zhodnocovania odpadov v tomto roku
Správna rada Recyklačného fondu na svojom desiatom a jedenástom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 6 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
03.12.08, Trnavský kraj dostal z Recyklačného fondu 208 miliónov Sk
RF doteraz za viac ako 6 rokov činnosti schválil projekty za 3,42 miliardy Sk, keď vyhovel viac ako 7 700 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky
03.12.08, Úspešný projekt spoločnosti Slovenský hodváb, a.s. na recykláciu PET fliaš
V Senici vlani zhodnotili 5200 ton PET fliaš
03.12.08, Recyklačný fond podporuje separovaný zber a zhodnocovanie PET fliaš a plastov
Plasty dostali doteraz podporu 420 mil. Sk
23.10.08, Prievidza patrí k priekopníkom separovaného zberu v SR
V Prievidzi sa blížia k hranici separácie 1000 ton druhotných surovín ročne
23.10.08, Nezastupiteľná úloha Recyklačného fondu pri rozvoji separovaného zberu
Plnenie limitov EU v separovanom zbere si vyžaduje financie a osvetu
16.10.08, Ďalších 21,5 miliónov korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
18.09.08, Recyklačný fond poskytne ďalších 39 miliónov korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií
17.09.08, DETOX je lídrom na trhu recyklácie opotrebovaných olejov
Spoločnosť DETOX, s. r. o. je lídrom na slovenskom trhu v zbere a zhodnocovaní odpadových olejov.
17.09.08, Recyklačný fond prispel k strojnásobeniu zberu odpadových olejov
V rámci celého Slovenska doteraz za vyše šesť rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie zberu a zhodnotenia odpadových olejov sumou 198,2 milióna Sk.
26.08.08, Vysoké Tatry majú špecifické problémy pri separovanom zbere
Recyklačný fond pomáha miliónovými dotáciami udržiavať čistotu Tatier
26.08.08, Recyklačný fond má nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji separovaného zberu
Cieľom je milión ton vyseparovaného odpadu v roku 2015 v SR
21.08.08, Ďalších 73,5 milióna korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 4 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
14.07.08, Recyklačný fond podporil projekty SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., sumou 45 mil. Sk
Štúrovská celulózka zvýšila spracovanie domáceho zberového papiera
14.07.08, Recyklačný fond prispel k zvýšeniu spracovania zberového papiera o 30%
Vďaka zvýšeniu domáceho zberu poklesol dovoz zberového papiera
26.06.08, Recyklačný fond poskytne ďalších 215 miliónov korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 15 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
29.05.08, Ďalších 685 tisíc korún na propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 1 žiadosti ...
28.05.08, V tomto roku už prekročil počet spracovaných starých áut 10 500 kusov
Zásluhu na vysokom počte spracovaných vozidiel má aj Recyklačný fond
28.05.08, ŽP EKO QELET môže vyprodukovať až 92 00 ton oceľového šrotu ročne
S prispením Recyklačného fondu vznikol najmodernejší závod
22.04.08, S podporou Recyklačného fondu už čiastočne recykluje 80 % obcí a miest
Najväčšími problémami separácie sú peniaze a nízke environmentálne (po)vedomie
22.04.08, Banskobystrický kraj dostal z Recyklačného fondu 645 miliónov Sk
Recyklačný fond doteraz za viac ako 6 rokov činnosti schválil projekty za viac než 2,99 miliardy Sk
01.04.08, Recyklačný fond chce rozšíriť zoznam podporovaných komodít
Trvalou úlohou Recyklačného fondu je podpora separovania odpadov
01.04.08, Vlani sa v SR s podporou Recyklačného fondu vyseparovalo 212 000t odpadov
Recyklačný fond doteraz poskytol na základe 6000 žiadostí 2,77 mld. Sk
28.03.08, Ďalších 18 miliónov korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu
Správna rada Recyklačného fondu na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
22.02.08, Recyklačný fond aj v tomto roku pokračuje v podpore zberu a zhodnocovania odpadov
Recyklačný fond aj v tomto roku pokračuje v podpore zberu a zhodnocovania odpadov, prvých 174 miliónov je už rozdelených
13.02.08, V Nitrianskom kraji Recyklačný fond pridelil 610 dotácií a príspevkov
V rámci Nitrianskeho kraja Recyklačný fond za šesť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za 241 miliónov Sk
13.02.08, Recyklačný fond podporil spracovanie PE odpadov v Plastike sumou 7,5 mil. Sk
V Plastike Nitra zrecyklujú ročne vyše 700 ton polyetylénových obalov
13.02.08, Na zber a zhodnocovanie odpadov z plastov schválil Recyklačný fond 337 mil. Sk
Do separovaného zberu plastov je zatiaľ zapojených 3,7 milióna obyvateľov
13.02.08, V Nitre rozšíria separovanie zberového papiera
Recyklačný fond dodal impulz separovanému zberu v Nitre
06.02.08, Zoznam vyhovených nárokovateľných žiadostí obcí za január 2008
Od decembrového zasadnutia správnej rady vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest vyše 13 miliónov korún.
22.01.08, Úspešný projekt V.O.D.S podporený Recyklačným fondom pracuje na plnú kapacitu
V Kechneci vlani spracovali 15-tisíc ton starých pneumatík
22.01.08, Slovensko uprednostnilo materiálové zhodnotenie opotrebovaných pneumatík
Recyklačný fond bude podporovať už len zber starých pneumatík
22.01.08, Osveta Recyklačného fondu prináša výsledky v náraste separovaného zberu
V Košickom kraji Recyklačný fond pridelil 846 dotácií a príspevkov
14.12.07, Zasadnutie správnej rady v decembri
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom poslednom tohtoročnom zasadaní vyhovela 6 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
05.12.07, S pomocou Recyklačného fondu sa menia odpady na zdroje nových surovín
V KOVOD RECYCLING v Poprade ročne spracujú tisíce autovrakov
05.12.07, V Prešovskom kraji Recyklačný fond pridelil 715 dotácií a príspevkov
V rámci celého Slovenska Recyklačný fond za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac než 2,71 miliardy Sk...
05.12.07, V tomto roku už prekročil počet spracovaných starých áut 23 000 kusov
Zásluhu na vysokom počte spracovaných vozidiel má aj Recyklačný fond
25.04.08, Recyklačný fond poskytne ďalších 36,5 milióna korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
Správna rada Recyklačného fondu na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
15.11.07, Zasadnutie správnej rady v novembri
Recyklačný fond poskytne ďalších 17,8 milióna korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov
14.11.07, SHP Harmanec, a.s. zvyšuje spracovanie zberového papiera
Recyklačný fond podporil projekty v Harmanci
14.11.07, Vďaka zvýšeniu domáceho zberu poklesol dovoz zberového papiera
Recyklačný fond prispel k zvýšeniu spracovania zberového papiera o 30%
24.10.07, Odpady menia na nové suroviny
Aj vďaka podpore z Recyklačného fondu zrealizovali v TAVALE významné projekty
24.10.07, Recyklačný fond prispel viac ako 42 miliónmi korún k spracovaniu kovových obalov
Prešovský kraj patrí na špičku podporených projektov zo sektoru kovových obalov (SKO) Recyklačného fondu.
24.10.07, V Prešovskom kraji Recyklačný fond pridelil 689 dotácií a príspevkov
V Prešovskom kraji, od 01. 01. 2002 do 31. 08. 2007, Recyklačný fond vyhovel spolu 689 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom takmer 298 miliónov Sk.
18.10.07, Zasadnutie správnej rady v októbri
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadaní vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
26.09.07, S pomocou Recyklačného fondu sa menia odpady na zdroje nových surovín
V ŽOS–EKO Vrútky ročne spracúvajú vyše 1000 autovrakov
26.09.07, Recyklačný fond prispel k strojnásobeniu zberu odpadových olejov
V rámci celého Slovenska doteraz za vyše päť rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie separovaného zberu a zhodnotenia odpadových olejov sumou 152,5 miliónov Sk.
26.09.07, V Žilinskom kraji Recyklačný fond pridelil 675 dotácií a príspevkov
Recyklačný fond (RF) pre Žilinský kraj schválil v tomto roku finančnú dotáciu spolu pre 5 nových projektov za 18,9 milióna Sk.
20.09.07, Zasadnutie správnej rady v septembri
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadaní vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
24.08.07, Zasadnutie správnej rady v auguste
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadaní vyhovela 10 žiadostiam o poskytnutie dotácií.
27.07.07, Recyklačný fond prispel k zdvojnásobeniu spracovania odpadového skla
Trenčiansky kraj patrí na špičku, čo sa týka podporených projektov zo sektoru skla Recyklačného fondu. Z množstva projektov separovaného zberu skla, ...
27.07.07, V Trenčianskom kraji je o recyklačné podnikanie i separovanie odpadov záujem
Trenčiansky kraj dostal z Recyklačného fondu takmer 200 mil. Sk
27.07.07, Nemšová ide príkladom v separácii komunálneho odpadu
Príkladom, ako sa dá úspešne triediť a zhodnocovať komunálny odpad aj za finančnej podpory Recyklačného fondu, je mesto Nemšová.
09.07.07, Srbsko využije slovenské skúsenosti v nakladaní s odpadmi
Recyklačný fond, Slovenská technická univerzita (STU) Bratislava a Ministerstvo životného prostredia SR zastrešujú za Slovensko trojstranný slovensko-rakúsko-srbský projekt ,,TEMPUS“
29.06.07, Recyklačný fond získal CENU TOP 2007
Cenu medzinárodnej konferencie „Technika ochrany prostredia - TOP 2007“ v kategórii „environmentálna technológia“ získal Recyklačný fond.
29.06.07, Zelená BAT technológiám
Recyklačný fond uprednostňuje technicky inovatívne postupy v nakladaní s odpadmi
26.06.07, Zasadnutie správnej rady v júni
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadaní vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií...
30.05.07, Zasadnutie správnej rady v máji
Recyklačný fond podporí dotáciami 16,5 miliónov korún ďalších 7 projektov zberu a spracovania odpadov...
23.05.07, Recyklačný fond prispel k zvýšeniu spracovania zberového papiera o 30%
Žilinský kraj patrí na špičku, čo sa týka podporených projektov zo sektoru papiera Recyklačného fondu. Zberné suroviny, a.s., dostali z Recyklačného fondu dotáciu ...
23.05.07, V Žilinskom kraji je o recyklačné podnikanie i separovanie odpadov záujem
Recyklačný fond (RF) v Žilinskom kraji vyhovel spolu 649 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom takmer 260 miliónov Sk. Z toho, ...
29.04.07, Nová stránka Recyklačného fondu
Vážení návštevníci stránok Recyklačného fondu, novou stránkou sa snažíme vyhovieť Vašim požiadavkám o lepšiu informovanosť o činnosti a možnostiach Recyklačného fondu ...
01.05.07, Obce a mestá dostali doteraz z Recyklačného fondu takmer pol miliardy Sk
Recyklačný fond bezkonkurenčne najväčšou mierou spolufinancuje infraštruktúru zberu a zhodnocovania odpadov v mestách a obciach...
01.05.07, Recyklačný fond doteraz schválil dotácie za 2,25 mld. Sk
Recyklačný fond za 1. štvrťrok 2007 schválil spolu 430 žiadostí podnikateľov a obcí o finančné prostriedky, v celkovej sume takmer 128 miliónov Sk. Za prvé tri mesiace tohto roku ...
19.04.07, Tematické úlohy Recyklačného fondu na roky 2007 – 2008
Recyklačný fond vypisuje tematické úlohy na projekty propagácie zhodnocovania odpadov na roky 2007 – 2008
19.04.07, Zasadnutie správnej rady dňa 19. 04. 2007
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadaní vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania ...
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader