Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 395,38 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 15.10.09  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 3 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 395 383 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie a úver pre celkovo 44 projektov v súhrnnej výške 18 546 820,81 EUR.

Spoločnosť SHP Harmanec, a. s., získala dotáciu vo výške 350 000 EUR na zvýšenie spotreby zberového papiera – III. etapa.

Správna rada ďalej schválila aj poskytnutie dotácie vo výške 38 323 EUR na XXXVI. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji – EKOTOPFILM 2009, ktorý už tradične organizuje Ing. Pavol Lím – EKOTOPFILM, Bratislava, tentoraz v termíne 19. – 23. októbra 2009 v Bratislave. Festival je zameraný na všetky odvetvia priemyselných, hospodárskych a humánnych aktivít človeka s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj, ktorého jedným zo základných predpokladov je nutnosť a význam recyklácie odpadov. Vstup na festival bude opäť pre návštevníkov bezplatný a po jeho skončení sa v novembri uskutoční prehliadka filmov v Košiciach a v Prešove, na jar budúceho roka aj v ďalších regionálnych centrách SR.

Podporený bude aj projekt zameraný na propagáciu zberu, recyklácie a zhodnocovania elektroodpadu počas 15. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS 2009 organizovaného Zväzom elektrotechnického priemyslu (ZEP SR) v termíne 13. – 16. októbra 2009 v Trenčíne, a to sumou 7 060 EUR. Počas veľtrhu budú v pavilóne ZEP SR prezentované zariadenia na zhodnocovanie elektrozariadení, batérií a akumulátorov a uskutoční sa aj súťaž pre stredné odborné školy o problematike zberu a zhodnocovania týchto odpadov.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 03. 09. 2009 do 01. 10. 2009 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 209 648 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader