Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond víta schválenie novely zákona o odpadoch, 01.07.09  


Návrh novely zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý schválila Národná rada SR 30. júna 2009, je krokom správnym smerom k zabezpečeniu dostatku financií na podporu separovaného zberu pre mestá a obce a na zhodnocovanie druhotných surovín. Súčasné recyklačné poplatky, ktoré občania platia v cenách výrobkov, si konečne prestanú privlastňovať špekulanti, ktorí zneužívajú medzery v zákone a všetky vyzbierané financie pôjdu iba na účely súvisiace so zberom a recykláciou odpadov. V prípade neschválenia novely hrozilo, že by došlo k ďalšiemu finančnému zaťaženiu občanov SR v poplatkoch za odpady, ohrozeniu celého systému separovaného zberu na Slovensku a plnenia limitov separácie prijatých EU. Uvádza sa v stanovisku Recyklačného fondu, ktoré masmédiám poskytol jeho riaditeľ Ján Líška.

,,Strašenie verejnosti klamstvami o tom, že ceny potravín pôjdu hore o desať percent, ceny elektrospotrebičov na kus od 1 506 do 3 013 Sk (od 50 do 100 EUR), sú účelovými výmyslami, ktorým bohužiaľ podľahli aj niektorí poslanci, ktorí si ich osvojili. Na zdražovanie, a ešte takéto drastické, nie je nijaký dôvod. Nielenže žiadne zvyšovanie cien výrobkov v súvislosti s návrhom novely zákona o odpadoch nehrozí, ale práve poctivé odvádzanie od občanov vybraných recyklačných poplatkov povedie k zefektívneniu celého systému a časom aj k ich poklesu. Uplatňovaním novely zákona sa sústredia vybrané poplatky do Recyklačného fondu, kde je zo zákona istota, že všetky prostriedky sa použijú iba na účely súvisiace s recykláciou. Pretože - kým takéto použitie má Recyklačný fond predpísané zákonom v 100%-nej výške, kolektívne systémy tak robia iba do výšky predpísaných limitov. V systéme súkromných spoločností  sa tak prestane strácať cca 60 mil. EUR ročne z vyzbieraných poplatkov“, zdôrazňuje sa v stanovisku Recyklačného fondu.

Recyklačný fond ďalej poukazuje na to, že neznalosť problematiky a podľahnutie lobistickým tlakom o údajnej nekontrolovateľnosti fondu, sa u niektorých poslancov prejavuje tým, že chcú predložiť návrh zákona, podľa ktorého bude Recyklačný fond podliehať kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. ,,Ide o vylamovanie otvorených dverí. Recyklačný fond je pod kontrolu NKÚ. Prideľovanie dotácií je transparentné- schvaľuje ich 16 členná Správna rada Recyklačného fondu, v ktorej sú nominovaní zástupcovia zamestnávateľov - AZZZ a RÚZ, ZMOS  a príslušných ministerstiev. Všetky projekty sa posudzujú podľa 7 ukazovateľov a navyše ich hodnotia aj externí experti a banky“, uvádza stanovisko.

Prečo by občania mali platiť zvýšené poplatky za odpad, keď už raz za odpady zaplatili v recyklačných poplatkoch? Tak ako po roku 2005, kedy prestali zakladatelia kolektívnych systémov odvádzať od občanov vyzbierané príspevky do Recyklačného fondu, nezlacneli potraviny o 10%, či elektrospotrebiče o 1 506 až 3 013 Sk (50 až 100 EUR ) na kus, tak nie je ani teraz dôvod ich o tieto sumy zdražieť“, uzatvára stanovisko Recyklačného fondu.

Príspevok do RF viazaný na obaly:
Príspevok do RF viazaný na obalyNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader