Slovensky English
Správy pre tlač
Memorandum Správnej rady a Dozornej rady Recyklačného fondu, 18.06.09  

Recyklačný fond ubezpečuje občanov SR, že žiadne zvyšovanie cien výrobkov v súvislosti s návrhom novely zákona o odpadoch nehrozí. Recyklačný fond nikdy nenavrhol a ani nemieni navrhnúť zvýšenie príspevkov do Recyklačného fondu, ako sa to verejnosti snažia šírením poplašných správ nahovoriť zástupcovia združení výrobcov, dovozcov a distribútorov, ktorých členovia sú zakladateľmi kolektívnych systémov resp. oprávnených organizácií. Zámerom novely o odpadoch je, aby súčasné recyklačné poplatky, ktoré občania platia v cenách výrobkov, si prestali privlastňovať špekulanti, ktorí zneužívajú medzery v zákone.

Z dôvodu nesystémového zníženia platieb do Recyklačného fondu je v súčasnosti vo fonde nedostatok financií na podporu separovaného zberu pre mestá a obce a na zhodnocovanie druhotných surovín. Tým je ohrozený celý systém separovaného zberu na Slovensku a plnenie limitov separácie prijatých EU. V prípade neschválenia tohto poslaneckého návrhu dôjde k ďalšiemu finančnému zaťaženiu občanov SR v poplatkoch za odpady. Prečo by mal občan SR mať dodatočné finančné náklady, keď už raz zaplatil recyklačný poplatok a keď v systéme súkromných spoločností už dnes zostáva z týchto poplatkov cca 60 mil. EUR? Kým Recyklačný fond všetky vyzbierané prostriedky používa iba na účely súvisiace s recykláciou, kolektívne systémy tak robia iba do výšky predpísaných limitov.

Novela zákona o odpadoch má zabrániť zneužívaniu peňazí vyzbieraných od občanov - ročne takto zmizne odhadom cca 60 mil. EUR a dosiahnuť, aby sa všetky vyzbierané financie použili len na účely súvisiace so zberom a zhodnocovaním druhotných surovín. Prečo by občania mali platiť zvýšené poplatky za komunálny odpad, keď už raz za odpady zaplatili v recyklačných poplatkoch?

Memorandum  bolo schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Správnej rady Recyklačného fondu na jej VI. zasadnutí  dňa 17. 06. 2009.  Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader