Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond: Pre zvyšovanie cien elektrospotrebičov nie je dôvod, 16.06.09  

Recyklačný fond považuje za nepravdivé tvrdenia, že by novela zákona o odpadoch mala priniesť zvýšenie cien elektrospotrebičov, ktoré predniesli zástupcovia združení výrobcov, dovozcov a distribútorov elektrospotrebičov v SR v piatok 12. júna na tlačovej besede v Bratislave. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,Nie je dôvod na akékoľvek zvyšovanie cien elektrospotrebičov, pretože občania už tieto poplatky platia v súčasnosti a to od roku 2002. Ide len o ich presmerovanie na účely recyklácie v plnej výške. Prípadné zvýšenie cien by bolo len špekulačným obohatením sa na úkor spotrebiteľov. V súčasnosti sú totiž recyklačné poplatky zahrnuté v cenách výrobkov a reálne ich platí občan pri kúpe tovarov v 10 komoditách, vrátane elektrospotrebičov. Podľa našich výpočtov občania SR pri nákupe výrobkov zaplatia ročne cca 80 mil. EUR recyklačných poplatkov, z ktorých povinné osoby (výrobcovia, dovozcovia) transferujú do Recyklačného fondu len 15 – 20 mil. EUR. Z tohto objemu je príjem do fondu za 5 komodít len cca 3 mil. EUR (papier, plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, elektro). Ostatné finančné prostriedky zostávajú v systéme súkromných spoločností (viac ako 60 mil. EUR) a vo veľkej väčšine nie sú využívané na podporu separácie a recyklácie odpadov“, konštatoval J. Líška.

Dodal, že občan napriek tomu, že pri kúpe tovaru zaplatil recyklačný poplatok, platí následne aj poplatok obci za odvoz odpadu. Teda platí za separáciu a recykláciu odpadu
2-krát.

,,Našim cieľom je, aby sa všetky vyzbierané financie použili iba na účely súvisiace so zberom a zhodnocovaním druhotných surovín. Recyklačný fond môže použiť všetky poplatky len na tie účely, ktoré mu umožňuje zákon a tie súvisia s recykláciou. Recyklačný fond poskytuje dva druhy finančnej podpory – dotácie na projekty súvisiace zo zberom, dopravou a zhodnocovaním odpadov a príspevky mestám a obciam za vyseparovaný odpad. Rovnako by fond postupoval aj v budúcnosti. Strategickým zámerom Recyklačného fondu je plnenie limitov separácie prijatých EU a  k tomu je nutné zvýšenie objemu separácie a recyklácie z vlaňajších cca 265 000 ton na 1 mil. ton v roku 2015 a 1,5 mil. ton v roku 2020.

V súčasnosti je práve z dôvodu obchádzania platieb do Recyklačného fondu vo fonde nedostatok financií na podporu separového zberu pre mestá a obce a na zhodnocovanie druhotných surovín. Kým Recyklačný fond všetky vyzbierané prostriedky používa iba na účely súvisiace s recykláciou, kolektívne systémy tak činia iba do výšky predpísaných limitov, ktoré spravidla nedosahujú ani úroveň 20 %. Našim cieľom je, aby sa všetkých vyzbieraných 100 % prostriedkov od občanov vrátilo naspäť do systému recyklácie“, konštatoval J. Líška.

Zdôraznil, že nejde ani o porušenie memoránd podnikateľov s vládou, lebo v prípade novely zákona o odpadoch nejde o zavádzanie nových poplatkov, ale len o presné určenie na čo sa môžu používať už v súčasnosti vyberané poplatky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader