Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 234 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 28.05.09  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 4 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami  v celkovej výške 233 906 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie a úver pre celkovo 27 projektov v súhrnnej výške 15 513 527,31 EUR.

Mesto Nitra získalo z Recyklačného fondu 118 510 EUR na intenzifikáciu separovaného zberu komunálneho odpadu v meste.

Správna rada ďalej schválila aj poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo forme účelovej dotácie spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska, spoločnosti Martin Augustín – Autovrakovisko MATTY, Igram.

Dotáciou vo výške 92 100 EUR bude podporený projekt spoločnosti Dynex, spol. s r. o. „Balíček DIDAKTIK“ pre žiakov 1. ročníka základných škôl.

Posledná schválená dotácia na tomto zasadnutí vo výške 23 296 EUR je z oblasti propagácie zberu a zhodnocovania odpadov. Dostane ju Slovenská technická univerzita v Bratislave na medzinárodnú konferenciu Technika ochrany prostredia TOP 2009, ktorej 15. ročník sa bude konať v termíne 17. – 19. 06. 2008 v Častej - Papierničke. Vyhlásený je aj 10. ročník súťaže o Cenu TOP. Konferencia je zameraná na tieto tematické okruhy:
- nové pohľady na energetickú bezpečnosť štátu a ochranu životného prostredia,
- stav a požiadavky na separovaný zber a úpravu odpadov za účelom ich zhodnotenia,
- materiálové zhodnotenie odpadov a progresívne recyklačné technológie v oblasti automobilového priemyslu, stavebníctva a biologicky rozložiteľného odpadu,
- energetické zhodnotenie odpadov – progresívne technológie a metódy, priemyselný odpad, poľnohospodársky odpad – biomasa, komunálny odpad a
- možnosti financovania projektov v oblasti zhodnocovania odpadov – štrukturálne fondy, medzinárodné a národné granty.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 11. 04. 2009 do 14. 05. 2009 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 74 878 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader