Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 12,59 milióna eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 30.04.09  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 4 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami a úverom v celkovej výške 12 585 932 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie a úver pre celkovo 23 projektov v súhrnnej výške 15 279 621,31 EUR.

Spoločnosť T – GUM Hnúšťa, s. r. o, získala z Recyklačného fondu 207 032 EUR na projekt s názvom „Zapracovanie drviny z opotrebovaných pneumatík do nových výrobkov“.

Dotáciou vo výške 207 900 EUR bude podporený aj projekt spoločnosti EAST – WEST, s. r. o., Pukanec na spracovanie starých vozidiel.

Ďalej správna rada schválila aj poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo forme účelovej dotácie spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska, spoločnosti CSOKO, spol. s r. o., Bratislava.

Poskytnutý bude aj jeden prevádzkový úver, vo výške 12 160 000 EUR, spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica, na projekt komplexného systému zberu, spracovania, úpravy a zhodnocovania materiálových komponentov zo starých vozidiel.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 11. 03. 2009 do 10. 04. 2009 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 77 337 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader