Slovensky English
Správy pre tlač
Vlani sa v SR s podporou Recyklačného fondu vyseparovalo 266 000 t odpadov, 30.03.09  

Vďaka finančnej pomoci Recyklačného fondu sa v roku 2008 podarilo v SR na základe zmluvných záväzkov jej prijímateľov – podnikateľských subjektov i obcí – vyzbierať a vytriediť takmer 266 000 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť vyše 246 000 ton odpadov. Množstvo vytriedených odpadov sa tak zvýšilo oproti roku 2007 o 25 % a ich spracovanie až o 84 %. Subjekty podporené fondom vlani zozbierali a spracovali aj viac ako 37 000 kusov starých vozidiel, čo predstavovalo 32 %-ný medziročný nárast. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

,,V súvislosti s realizáciou projektov podporených fondom sa vlani vytvorilo 128 nových pracovných miest a od roku 2002 celkový počet novovytvorených miest dosiahol 1 058. Recyklačný fond doteraz za 7 rokov činnosti schválil projekty takmer za 115,8 mil. EUR (3,49 mld. Sk), keď vyhovel viac ako 7 800 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky“, povedal J. Dlhopolček.

Ďalej poukázal nato, že v roku 2008 schválil fond dotácie pre celkovo 72 projektov v súhrnnej výške takmer 20,50 mil. EUR (617,5 mil. Sk), čo bola najvyššia ročná čiastka v histórii. Ďalších viac ako 3,69 mil. EUR (111,2 mil. Sk)  získali v roku 2008 obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie a takmer 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk) dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Celková schválená podpora za rok 2008 predstavuje 26,44 mil. EUR (796,5 mil. Sk).

,,Napriek negatívam sa v roku 2008 podarilo zvýšiť zapojenosť miest a obcí do separovaného zberu. Ku koncu roka nebolo zapojených iba cca 290 obcí, z celkových
2 924.

Finančné príjmy fondu v roku 2008 predstavovali 18,52 mil. EUR (557,9 mil. Sk), čo je takmer o 1,17 mil. EUR (35,4 mil. Sk) menej ako v roku 2007. Rozdiel je výsledkom nižších príjmov najmä v sektoroch opotrebovaných pneumatík, elektrických a elektronických zariadení, plastov, papiera a skla. Jedným z hlavných dôvodov zníženia príjmov je legislatívne prostredie zbavujúce povinné osoby povinnosti platiť príspevok do Recyklačného fondu, v prípade splnenia stanovených limitov zhodnocovania odpadov. Týmto sa v systéme financovania nakladania s odpadmi vytvára výrazný finančný deficit. Negatívnu úlohu hrá v rámci súčasnej legislatívy aj relatívne slabšia účinnosť kontrolných mechanizmov umožňujúca vykazovanie zhodnotenia odpadov, ktoré nie je pokryté reálnymi výsledkami („virtuálne potvrdenky“)“, uzavrel J. Dlhopolček.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader