Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 526,63 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 26.02.09  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela  5 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške takmer 532,63 tis. EUR (16  mil. Sk). V minulom roku to bolo bezmála 20,50 mil. EUR (617,5 mil. Sk), ďalších viac ako 3,69 mil. EUR (111,2 mil. Sk) získali v roku 2008 obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie a takmer 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk) dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Celková schválená podpora za rok 2008 predstavuje teda 26,44 mil. EUR (796,5 mil. Sk).

Obec Torysa dostane z Recyklačného fondu 38 561 EUR (1,2 mil. Sk) na intenzifikáciu separovaného zberu odpadov v obci Torysa a okolí.

Podporené budú aj 2 konferencie, ktoré majú v cieľoch propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov. Je to akcia PRO EKO – výstava, konferencia, semináre, kooperačná burza, súťaže, prehliadka filmov, akademický deň, žiadateľa BB EXPO, spol. s r. o., Banská Bystrica, podporená dotáciou vo výške 118 294 EUR (3,6 mil. Sk) a medzinárodná konferencia „Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov“ organizovaná Technickou univerzitou v Košiciach s podporou vo výške 32 800 EUR (988 tis. SK).

Správna rada ďalej schválila dotáciu vo výške 35 100 EUR (1,06 mil. Sk) spoločnosti Tehelňa, s. r. o., Revúca na zvýšenie podielu spracovaného papierenského kalu z výroby hygienických papierov.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava získala dotáciu vo výške 307 874 EUR (9,3 mil. Sk) na oddelený zber odpadových olejov v rušňových depách ZSSK CARGO, a. s. pre ŽKV Nové Zámky a RD Humenné – ŽKV Košice. Ide už o III. etapu projektu.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 16. 01. 2009 do 10. 02. 2009 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 151 384 EUR (4,6 mil. Sk) príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader