Slovensky English
Správy pre tlač
Trnavský kraj dostal z Recyklačného fondu 7,02 mil. EUR (211,6 mil. Sk), 24.02.09  

Recyklačný fond doteraz za viac ako 7 rokov činnosti schválil projekty za 115,80 mil. EUR (3,49 mld. Sk), keď vyhovel viac ako 7 800 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. V minulom roku to bolo bezmála 20,50 mil. EUR (617,5 mil. Sk), ďalších viac ako 3,69 mil. EUR (111,2 mil. Sk) získali v roku 2008 obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie a takmer 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk) dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Celková schválená podpora za rok 2008 predstavuje teda 26,44 mil. EUR (796,5 mil. Sk). Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,Recyklačný fond v Trnavskom kraji doteraz vyhovel spolu 995 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky, v celkovej sume 7,02 mil. EUR (211,6 mil. Sk). Z toho vyplatil na základe 741 žiadostí príspevky vo výške 958,15 tis. EUR (28,8 mil. Sk) pre 173 miest  a obcí za vyseparovaný komunálny odpad. Recyklačný fond vyhovel hlavne žiadostiam o podporu projektov na zber a recykláciu odpadov. Na základe 20 žiadostí od 11 podnikateľov schválil dotácie vo výške 3,93 mil. EUR (118,5 mil. Sk). Obce, mestá a združenia  – celkovo 11, dostali na základe 17 žiadostí dotácie  vo výške 1,35 mil. EUR (40,8 mil. Sk)“, uviedol J. Líška. Dodal, že v Trnavskom kraji najväčšiu podporu zo spomínaných 7,02 mil. EUR (211,6 milióna Sk) dostali podnikateľské projekty, ktoré sa zaoberajú recykláciou PET fliaš a komplexným spracovaním a zhodnocovaním starých vozidiel.

Recyklačný fond podporil spoločnosť Slovenský hodváb, a. s., Senica sumou 1,70 mil. EUR (51 mil.  Sk) na vybudovanie I. etapy recyklácie PET. Ďalším významným podporeným podnikateľským zámerom bolo doplnenie technológie pre zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel pre spoločnosť WIP Autovrakovisko, s. r. o., Šamorín a to sumou 1,02 mil. EUR (30,8 mil. Sk).  Spoločnosti VEPOS - SKALICA, s. r. o., poskytol Recyklačný fond prostriedky na intenzifikáciu a rozšírenie separovaného zberu vo výške 494,26 tis. EUR (14,9 mil. Sk). Štvoricu najvýznamnejšie podporených projektov uzatvára spoločnosť BONEKO HOLÍČ, a. s., ktorá získala od fondu prostriedky vo výške 401,65 tis. EUR (12,1 mil. Sk), a to na vybudovanie recyklačnej linky olejových filtrov.

J. Líška ďalej poukázal na vysoký záujem miest, obcí a združení o separovaný zber, ktorý sa prejavil vysokým počtom žiadostí, predovšetkým vo forme príspevkov za vytriedený odpad. „V Trnavskom kraji sme doteraz na základe 741 žiadostí miest, obcí a združení, vyplatili  958,15 tis. EUR (28,9 mil. Sk). Príspevky obce dostávajú z fondu na základe žiadostí (§ 64), ak preukážu, že odpad odovzdali spracovateľom, ale musia ich opäť použiť vo svojom odpadovom hospodárstve. Fond podporil 11 obciam a ich združeniam spomínaných 20 projektov na separovaný zber vo výške takmer 3,93 mil. EUR (118,54 mil. Sk). Dotácie dostali mestá: Hlohovec, Sereď, Sládkovičovo, Trnava, Vrbové, obce: Borský Mikuláš, Dobrohošť a Technické služby mesta Galanta, Technické služby mesta Senica, a. s., Združenie obcí Medzičilizia a Združenie pre separovaný zber odpadu regiónu Piešťany“  konštatoval  J. Líška.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader