Slovensky English
Správy pre tlač
Triediaci závod Recopapu v Trnave podporuje separovaný zber, 24.02.09  

Už vyše dvoch rokov pracuje v Trnave závod na dotrieďovanie a lisovanie druhotných surovín. Pri spolufinancovaní z Recyklačného fondu závod postavila spoločnosť Recopap, s. r. o., Zohor a prevádzkuje ho v spolupráci so spoločnosťou .A.S.A, Trnava, s. r. o,  zaoberajúcej sa odpadovým hospodárstvom v regióne.  Informoval o tom konateľ spoločnosti Recopap, s. r. o., Ing. Ladislav Veres.

,,Závod triedi zberový papier podľa jednotlivých tried na vlnitú lepenku, noviny a časopisy, zmiešaný papier, natierané papiere a kancelársky papier. Pre závod v Trnave boli z Recyklačného fondu poskytnuté prostriedky na projekt haly a technologické vybavenie prevádzky (veľkokapacitný hydraulický lis, vynášací dopravník k lisu, vysokozdvižný vozík, mostová váha) v celkovej výške cca 209,12 tis. EUR (6,3 mil. Sk)“, konštatoval L. Veres.

Dodal, že spoločnosť Recopap, s. r. o., Zohor, so závodmi v Bratislave, Žiline, Trnave v Zohore, je jednou z troch  dcérskych spoločností SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s. na triedenie a úpravu zberového papiera, ktoré firma vytvorila v priebehu rokov 2003 - 2004. Spoločnosť Recopap vznikla v marci 2004 ako spoločný podnik .A.S.A. International Environmental Services GmbH a Smurfit Kappa Štúrovo, a. s., s cieľom zabezpečiť výstavbu štyroch hál na spracovanie druhotných surovín. Práve projekty spoločnosti SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s. patria medzi tie, ktoré získali najvýznamnejšie dotácie zo sektora papiera Recyklačného fondu. Spoločnosť SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., (predtým Kappa Štúrovo, a. s.,) podpísala s Recyklačným fondom zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 1,5 mil. EUR (45 mil. Sk) v roku 2003. Prostriedky boli určené na vytvorenie šiestich dotrieďovacích a lisovacích závodov v troch dcérskych spoločnostiach.

Projekt bol zameraný  na materiálové zhodnotenie zberového papiera, ktorý sa získava zo separovaného zberu na Slovensku. Podstatou bolo vytvorenie technických podmienok pre triedenie a lisovanie zberového papiera, ktoré plne vyhovujú požiadavkám efektívneho zabezpečovania vstupnej suroviny pre výrobné kapacity štúrovskej papierne.

Zberový papier je na Slovensku významnou surovinou pri výrobe hygienických, baliacich a obalových papierov. Vďaka činnosti Recyklačného fondu sa za 7 rokov výrazne znížili množstvá dovážaného papiera a stúpol podiel vyzbieraného papiera od obyvateľstva. Kým v roku 2001 sa na Slovensko dovážalo cca 50 % zberového papiera, v roku 2006 to už bolo len 16 % a v roku 2008  už len 12,8 % zo spotreby zberového papiera v podnikoch  ZCCP SR. Za toto obdobie vzrástol aj podiel zberu papiera na jedného obyvateľa z 29 kg na 48 kg.


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader