Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond aj v tomto roku pokračuje v podpore zberu a zhodnocovania odpadov, 29.01.09  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela  6 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške viac ako 1,42 mil. EUR (42,9 mil. Sk). V minulom roku to bolo bezmála 20,50 mil. EUR (617,5 mil. Sk), ďalších takmer 3,69 mil. EUR (111,15 mil. Sk) získali v roku 2008 obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie a viac ako 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk) dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Celková schválená podpora za rok 2008 predstavuje teda 26,44 mil. EUR (796,5 mil. Sk).

Mesto Košice dostane z Recyklačného fondu 26 790 EUR (807 tis. Sk) na pilotný projekt separovaného zberu na školách.

Projekt Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky na vydávanie prílohy Recyklácia v Hospodárskych novinách  bude podporený sumou 49 648,56 EUR (1,5 mil. Sk).

Spoločnosť Karpaty Trade, s. r. o., Modra získala dotáciu vo výške 1 042 200 EUR (31,4 mil. Sk) na spracovanie (úpravu) odpadového skla z automobilov, elektrozariadení a iných druhov skiel (bezpečnostné a tvrdené sklá) pred ich konečným zhodnotením recykláciou.

Správna rada ďalej schválila dotáciu vo výške 288 350 EUR (8,7 mil. Sk) spoločnosti Jozef Figeľ – KOV – NZPÚ, Novosad na technologické vybavenie prevádzky na zber a spracovanie starých vozidiel.

Dvom spracovateľom starých vozidiel boli tiež schválené paušálne príspevky spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska. Sú to Ing. František Jendroľ STAVPOČ, Klin a ROMAG, spol. s r. o., Senec.

Podporu získal aj projekt Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na vývoj a konštrukciu prístroja na meranie obsahu triacylglyceridov v motorovom oleji, a to vo výške 16 397,8 EUR (494 tis. Sk).

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 28. 11. 2008 do 15. 01. 2009 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 211 000,46 EUR (6,4 mil. Sk) príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Celková suma prostriedkov poskytnutá na tento účel od začiatku pôsobenia Recyklačného fondu už presiahla 9,2 mil. EUR (276,8 mil. Sk).

Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader